Skip to main content

Controlled Environment Agriculture Development for Space and Earth

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rolnictwo w kosmosie i na Antarktydzie

W ramach finansowanego ze środków UE projektu Europa będzie mogła w sposób długofalowy mieć swój wkład w tworzenie przyszłych kosmicznych bioregeneratywnych systemów podtrzymujących życie.

Zmiana klimatu i środowisko

Uczestnicy projektu CEADSE (Controlled environment agriculture development for space and Earth) opracowali techniki dostarczania składników odżywczych, które mogą być wykorzystywane w warunkach ekstremalnych (przestrzeń kosmiczna, Antarktyda), w których zminimalizowanie masy, mocy, objętości i odpadów ma duże znaczenie. Stworzone zostały również nowe możliwości sprzętowe (ogrodnicze diody elektroluminescencyjne (LED) oraz zaawansowane czujniki) oraz zdobyto umiejętności pozwalające na ich wykorzystywanie. Osiągnięcia te zostały przekazane do ośrodka Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) w Bremie. W laboratorium w Bremie znajduje się obecnie wiele funkcjonalnych komór hodowli roślin korzystających z areoponicznych systemów nawadniania, systemów LED dostosowanych do określonej rośliny z funkcją chłodzenia wody, technologii uzdatniania promieniowaniem ultrafioletowym, niestandardowych systemów monitorowania i sterowania oraz odpowiednich czujników. Dokonano także analizy technologii produkcji rolnej w kontrolowanym środowisku (CEA), w szczególności wielopoziomowych systemów produkcyjnych, zaawansowanych systemów dostarczania składników odżywczych, czujników składników odżywczych selektywnych jonowo, fotosyntetycznie aktywnych systemów LED dla określonego promieniowania oraz macierzy wewnętrznego oświetlania korony drzew. Doświadczenia zdobyte dzięki technologii CEA zostały wykorzystane we wstępnym projekcie modułu szklarniowego na Antarktydzie, którego wdrożenie planowane jest w niemieckiej arktycznej bazie naukowej, Neumayer Station III. Opracowano i oceniono aspekty cyklu masowej produkcji w modelu module szklarniowym. Uwzględniono zarówno procedury przygotowawcze, jak i procedury przetwarzania końcowego oraz połączenia z infrastrukturą mieszkalną obsługi (w szczególności relacje wejście/wyjście). Inicjatywa CEADSE wniosła istotny wkład w realizację projektu EDEN ISS. Do osiągnięć projektu można zaliczyć: stworzenie z laboratoriom EDEN (Evolution & Design of Environmentally-closed Nutrition-Sources) w pełni funkcjonalnego ośrodka hodowli roślin; opracowanie i wstępne testy selektywnych jonowo czujników w laboratorium; zebranie kluczowych danych dotyczących pracy i utrzymania. Pierwsze próby hodowli roślin w laboratorium EDEN zostały zakończone, a projekty moduły szklarniowego na Antarktydzie zostały opublikowane. Kontynuowane są eksperymentalne działania w zakresie arktycznego modułu szklarniowego. W wyniku tych działań utworzone zostało silne i zróżnicowane konsorcjum na rzecz arktycznego ośrodka hodowli roślin.

Słowa kluczowe

Przestrzeń kosmiczna, CEADSE, produkcja rolna w kontrolowanym środowisku, systemy podtrzymywania życia, dostarczenie substancji odżywczych, hodowla roślin

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania