Skip to main content

The interaction and the genetic basis of naturally versus sexually selected traits in the adaptive radiations of cichlid fishes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ewolucja ryb z rodzaju pielęgnicowatych

Naukowcy z UE przyglądali się genom ryb z rodzaju pielęgnicowatych, aby lepiej poznać mechanizmy ewolucji.

Zmiana klimatu i środowisko

Pomimo dziesiątek lat poświęconych badaniu związku między różnicami sekwencji DNA a różnorodnością gatunków, naukowcy wciąż nie potrafią go jednoznacznie wytłumaczyć. Z uwagi na duże zróżnicowanie gatunku, pielęgnicowate żyjące we Wschodnioafrykańskich Jeziorach Wielkich są niezwykle użytecznymi organizmami do studiowania tego zagadnienia. W ramach unijnej inicjatywy INTERGENADAPT (The interaction and the genetic basis of naturally versus sexually selected traits in the adaptive radiations of cichlid fishes) badano związek między genami pielęgnicowatych a pojawieniem się u niektórych przedstawicieli tego gatunku kilku cech fizycznych w drodze ewolucji. Naukowcy przyglądali się różnicom genetycznym odpowiedzialnym za grubość warg, charakterystyczne kształty szczęk i obecność pseudo-jajeczek ("egg-dummies"), tj. plamek widocznych na płetwie u samców niektórych gatunków. Celem projektu było zidentyfikowanie czynników presji ewolucyjnej (np. dobór naturalny lub płciowy), które zdecydowały o pojawieniu się tych cech u niektórych przedstawicieli gatunku. Badacze ustalili, że za kształt ciała i szczęki odpowiadał proces konwergencji, który wystąpił wielokrotnie w tej samej niszy ekologicznej (tj. w Jeziorze Tanganika). Ten wniosek przeczy ogólnie przyjętemu założeniu, że w warunkach naturalnych podobne gatunki zwykle nie współistnieją. W toku badań ustalono również, że pojawienie się powyższych cech było skutkiem ewolucji podobnych zestawów genów, a proces ten przebiegał niezależnie. Projekt INTERGENADAPT pomógł naukowcom w lepszym poznaniu mechanizmów ewolucji i dowiódł dużej użyteczności ryb z rodziny pielęgnicowatych jako gatunku modelowego.

Słowa kluczowe

Ewolucja, pielęgnicowate, różnice sekwencji DNA, Wielkie Jeziora Wschodnioafrykańskie, INTERGENADAPT

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania