Skip to main content

EXPLORERS Exploring epigenetic robotics: raising intelligence in machines

Article Category

Article available in the folowing languages:

Małe kroki dla robotów

Prace badaczy europejskich pozwoliły otworzyć nowe perspektywy uczenia ustawicznego robotów poprzez imitację strategii uczenia się typowych dla dzieci. Badania dotyczyły wspomagania uczenia się robotów z wykorzystaniem dociekania, ciekawości i samodzielnego wyznaczania celów, co przekłada się na wydajniejsze nabywanie umiejętności.

Technologie przemysłowe

Pomimo 50 lat prac rozwojowych nad robotami ich zdolności adaptacji do dynamicznie zmieniającego się środowiska wciąż nie dorównują umiejętnościom niemowląt. W ramach nowego podejścia porzucono dotychczasowe próby bezpośredniego symulowania inteligentnych zachowań robotów wzorowanych na zachowaniach dorosłych, a zajęto się odtworzeniem dziecięcych procesów nauki i rozwoju w kontekście maszyn. Za cel finansowanego ze środków UE projektu EXPLORERS (EXPLORERS Exploring epigenetic robotics: raising intelligence in machines) przyjęto zbadanie możliwości tworzenia robotów zdolnych do ustawicznego uczenia się. Prace skoncentrowano na uczeniu się przez roboty zdolności sensomotorycznych i społecznych w sposób analogiczny do rozwoju niemowląt. Badacze zajęli się zastosowaniem niektórych kluczowych mechanizmów rozwoju człowieka w kontekście robotów, przy okazji dostarczając nowych danych na temat wybranych aspektów rozwoju dziecka, między innymi roli ciekawości i nauki społecznej w uczeniu się umiejętności i języka. Opracowano mechanizmy eksploracji motywowanej ciekawością, wzorując je na wrodzonych motywacjach człowieka. W ten sposób umożliwiono robotom samodzielne poznawanie możliwości swojego ciała i badanie obiektów w otoczeniu fizycznym. Roboty pomyślnie rozwijały wiele umiejętności naraz, takich jak poruszanie się na nogach we wszystkich kierunkach, poruszanie ramionami, kontrolowanie elastycznych przedmiotów (na przykład wędki) i mowa. Następnie wprowadzono wzorowane na rozwoju człowieka mechanizmy dojrzewania w zastosowaniu do umiejętności motorycznych i sensorycznych. Dzięki temu roboty mogły badać większe obszary i uczyły się znacznie szybciej. Po raz pierwszy podjęto badanie możliwości połączenia uczenia sensomotorycznego motywowanego ciekawością z uczeniem się poprzez naśladowanie. Wyniki umożliwiły robotom wyznaczanie własnych celów i podejmowanie samodzielnych prób ich rozwiązywania. Roboty przyjmowały też podpowiedzi ludzi dotyczące wyboru celów i strategii wspomagających osiąganie celów. Prace projektu EXPLORERS otworzyły nowe możliwości dla ustawicznego uczenia się robotów i sztucznej inteligencji. Nowe techniki pozwalają wyjść poza rozwiązywanie pojedynczych zadań zaprogramowanych przez inżynierów, aby roboty mogły rozwijać się podobnie jak niemowlęta — poprzez uczenie się motywowane własnymi potrzebami i interakcję społeczną. Zastosowania mogą dotyczyć na przykład robotów będących w codziennej interakcji z ludźmi oraz technologii edukacyjnych zorientowanych na rozwijanie dociekliwości i uczenia się u ludzi. Omawiane prace zaowocowały również opracowaniem pierwszej globalnej platformy druku przestrzennego w robotyce dostępnej na zasadach open source — systemu Poppy. Platforma służyła początkowo do testowania algorytmów uczenia się, ale obecnie jest używana między innymi przez nauczycieli w szkołach i przez artystów.

Słowa kluczowe

Roboty, sztuczna inteligencja, uczenie ustawiczne, ciekawość, EXPLORERS, uczenie, epigenetyka, rozwój

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania