European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Sustainable Moulding of Articles from Recycled Tyres

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjny recykling opon

Zagrożenia środowiskowe powodowane przez stare opony składowane na wysypiskach mogą odejść do przeszłości dzięki nowym technologiom recyklingu, które powinny wesprzeć rozwój branży.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Opony pojazdów są źródłem dużych zanieczyszczeń i często trafiają na nielegalne składowiska, najczęściej w pobliżu obszarów miejskich. Jeżeli zastosujemy jednak odpowiedni recykling, opony mogą stać się szansą na uzyskanie wysokowartościowych produktów kauczukowych. W ramach projektu SMART (Sustainable Moulding of Articles from Recycled Tyres), finansowanego ze środków UE, pracowano nad stworzeniem wysokiej jakości produktów gumowych z regenerowanych zużytych opon. Opracowano innowacyjną metodę mielenia opon, dzięki czemu możliwe jest wytwarzanie produktów dla sektora sportowego, transportowego czy przemysłu bez konieczności dodawania nowego kauczuku czy wypełniaczy. Aby tego dokonać, uczestnicy projektu wyszczególnili w pierwszej kolejności wymagania przemysłowe oraz właściwości dotyczące wydajności. Następnie zaprojektowano specjalną maszynę formującą i proces formowania, które przetestowano przy wytwarzaniu różnych produktów w wymienionych sektorach. Znalazły się wśród nich gumowe płytki przeznaczone dla branży sportowo-rekreacyjnej, płytki w kształcie puzzli wykonane metodą cięcia strumieniem wodnym, płytki tłumiące drgania o samoklinujących się krawędziach, przeznaczone do użytku przemysłowego oraz materiał na krawężniki drogowe. Dokładniej mówiąc, w celu stworzenia form określono dokładne specyfikacje maszyny do formowania tłocznego oraz procesu tłoczenia. Wymagało to przystosowania i regulacji systemów mechanicznych, elektronicznych i sterujących komercyjnej maszyny do produkcji płyt. Wytwarzanie nowych produktów kauczukowych przy pomocy nowej technologii umożliwiło uzyskanie lepszych i wytrzymalszych wyrobów niż ich konwencjonalne odpowiedniki. W ramach studium przypadku wytworzono płytki odznaczające się niższymi kosztami i mniejszym zużyciem energii. Dodatkowym atutem procesu SMART jest to, że pomija on etap dodawania i mieszania dodatkowego kauczuku i spoiwa w celu stworzenia wyrobu końcowego. Co więcej, wykazano, że elementy samoklinujące można uzyskać zarówno przy pomocy formowania, jak i cięcia strumieniem wodnym. Daje to większe możliwości tworzenia elementów produktów pasujących do siebie w wielu przyszłych zastosowaniach. Zastosowane w projekcie innowacyjne podejście umożliwia obniżenie kosztów, skrócenie czasu i obniżenie zużycia energii związanego z produkcją oraz jest korzystne dla środowiska, dzięki czemu przyczyni się do powstania bardziej zrównoważonych procesów przemysłowych. Efektem omawianych prac powinno być też pojawienie się lepszych, bardziej ekologicznych wyrobów na rynku.

Słowa kluczowe

Zrównoważone formowanie, opony regenerowane, guma, płytki, cięcie strumieniem wodnym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania