European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Economics of climate change adaptation in Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Ułatwianie polityki elastyczności klimatycznej

Badacze opracowali metodologie w celu ułatwienia przyjmowania polityki elastyczności klimatycznej w Europie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Ekonomia adaptacji do zmian klimatycznych w Europie obejmuje ważne obszary decyzyjne takie jak zarządzanie ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi spowodowanymi przez zmiany klimatyczne. Takie zdarzenia mogą mieć wysokie krótkoterminowe koszty ekonomiczne i społeczne. Inne obszary kluczowych decyzji obejmują projekty, w których koszty ryzyka klimatycznego mają długoterminowe efekty. Ostatnie badania wykazują jak ważne jest uwzględnienie tych kosztów niepewności, która towarzyszy wdrożeniu polityki. Inicjatywa oparta na funduszach Unii Europejskiej ECONADAPT (Ekonomia adaptacji do zmian klimatycznych w Europie) ustaliła uproszczenie procesu pomiarów ryzyka ekonomicznego polityki adaptacji klimatycznej w UE w obliczu niepewności. Badacze pracowali nad zastosowaniem Strategii Adaptacyjnej UE z 2013r., koncentrując się na obszarach kluczowych decyzji, które wymagają więcej informacji ekonomicznych. Projekt ECONADAPT zastosował dwupoziomowe podejście, aby zapewnić szczegółowe instrukcje i dane empiryczne innym ekonomistom i decydentom. Zespół opracował metodę analizy opartą na polityce i następnie zastosował w niej ekonomię adaptacyjną. Badacze upewnili się, że zestawili podstawy wiedzy z kosztami i korzyściami adaptacji. Badacze ulepszyli metody oceny zdolności adaptacyjnych i metody skalowania i sumowania kosztów i wartości korzyści. Projekt ECONADAPT również zastosował techniki dla efektywnego podejmowania decyzji w sytuacjach niepewności dla adaptacji ekonomii i badacze próbowali zastosować swoje nowe metody w aplikacjach w świecie rzeczywistym. Wraz z naciskiem wywieranym na budżety narodowe przez zmiany klimatyczne badacze uwzględniali koszty i korzyści wczesnej reakcji na rosnącą częstotliwość katastrof powodowanych zmianami klimatycznymi. Projekt ECONADAPT opracował instruktaż dla wyceniania projektów ekonomicznych poprzez studia przypadków wylewów rzek i podniesienia poziomu morza. Zespół również uzupełnił studium przypadku w sektorze rolniczym i opracował przewodnik dla oceny polityki. Projekt ECONADAPT przyjrzał się efektom ekonomicznym napędzanym przez rynek i planowane adaptacje, z użyciem makroekonomicznego modelowania w celu oceny konsekwencji ekonomicznych adaptacji z odgórnej perspektywy. Badacze opracowali ramy oceny polityki dla międzynarodowego finansowania klimatycznego w krajach rozwijających się i zastosowali tę pracę w różnych studiach przypadków. Na koniec, projekt ECONADAPT skompilował wszystkie informacje, metody, wglądy i instrukcje w bibliotece internetowej i skrzynce narzędziowej polityki, dostępnej na stronie internetowej projektu.

Słowa kluczowe

Adaptacja do zmian klimatycznych, wdrażanie polityki, ECONADAPT, ryzyko ekonomiczne, ekonomia adaptacyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania