Skip to main content

Automation and Robotics for EUropean Sustainabile manufacturing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowane technologie i platformy inżynieryjne dla zrobotyzowanych fabryk jutra

Przemysł 4.0 (Industry 4.0) to nowa koncepcja automatyzacji i wymiany danych w technologiach produkcyjnych, obracająca się wokół tematyki fabryki inteligentnej. Inicjatywa UE poprawiła zrównoważony rozwój zrobotyzowanej produkcji.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Społeczeństwo
Energia
Badania podstawowe

Robotyka przemysłowa to strategiczna technologia, która może pomóc we wdrażaniu koncepcji Przemysł 4.0 i utrzymaniu europejskiej produkcji na najwyższym poziomie. Jednakże jest ona energochłonna, a jej powszechne przyjęcie zagroziłoby zrównoważonemu rozwojowi fabryk, w związku z jej wpływem na środowisko i finanse. Mając to na uwadze, w ramach projektu AREUS (Automatyzacja i robotyka dla europejskiej zrównoważonej produkcji) finansowanego ze środków unijnych, stworzono nowe metody, narzędzia i algorytmy pomagające osiągnąć zrównoważonej zrobotyzowaną produkcję. Partnerzy projektu opracowali innowacyjną, inteligentną sieć przemysłową opartą na prądzie stałym, która może wymieniać i odzyskiwać energię na poziomie fabryki, a jednocześnie płynnie integrować odnawialne źródła energii. Pozwoliło to uzyskać oszczędności energii nawet do 20%. Opracowano również kilka inteligentnych produktów, łącznie z robotami przemysłowymi. Badacze stworzyli symulację robota i narzędzia kontrolne, pozwalające na dokładne obliczenia i optymalizację całkowitego zużycia energii na stanowiskach i w zakładach zrobotyzowanych. Opracowali energooszczędne trajektorie ruchu robotów i narzędzia optymalizacyjne. Wykazano, iż narzędzia te obniżają znacząco poziom zużycia energii zrobotyzowanych procesów, bez obniżenia produktywności i jakości produktu końcowego. Narzędzia optymalizacyjne mogą być wykorzystywane podczas projektowania nowych zrobotyzowanych stanowisk i procesów, a także do zarządzania nimi w całym cyklu życia. Pozwoliło to uzyskać oszczędności energii nawet do 40%. Ponadto, zespół AREUS opracował narzędzia oceny cyklu życiowego dla zrobotyzowanych i wysoko zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych, pozwalające oszacować kwestie środowiskowe i finansowe. Rentowność oraz techniczne i ekonomiczne korzyści wszystkich innowacji pomyślnie zademonstrowano dla siedmiu różnych warunków produkcyjnych. Zwinne i trwałe technologie robotów produkcyjnych wprowadzone przez AREUS mają potencjał zmiany stylu pracy przyszłych fabryk w Europie bez pogorszenia wydajności i rentowności produkcji. Nadchodzi czas wysokowydajnych, rekonfigurowalnych, adaptowalnych i zmieniających się fabryk, które są również w stanie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Słowa kluczowe

Zrobotyzowane fabryki, Przemysł 4.0, zrobotyzowana produkcja, AREUS, zrównoważona produkcja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania