Skip to main content
European Commission logo print header

Audio Bracelet for Blind Interaction: a new technology based on sensory-motor rehabilitation for visually impaired children

Article Category

Article available in the following languages:

Bransoleta, która ma przywrócić poczucie przestrzeni

Budowanie poczucia przestrzeni może być przytłaczające dla dzieci niewidomych. Opracowywany nowy zestaw urządzeń, przekazujący wskazówki dźwiękowe dotyczące ruchów ciała, pomoże polepszyć kontrolę postawy, koordynację motoryczną i orientację przestrzenną.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W ramach rozpoczętego w 2014 roku projektu ABBI postawiono sobie ambitny cel udoskonalenia istniejących technologii, aby pomóc osobom niedowidzącym. Projekt opiera się na przekonaniu o konieczności wczesnego podejmowania działań, jak również spostrzeżeniu, że obecne urządzenia nie cieszą się popularnością wśród osób dorosłych i nie są odpowiednio dostosowane do dzieci i często nie nadają się do prowadzenia rehabilitacji. - Urządzenia te są zbyt skomplikowane, ponieważ wiążą się z koniecznością nauki nowego języka po odbyciu długiego programu szkoleniowego oraz integracją wielu sygnałów sensorycznych - mówi dr Monica Gori, koordynator projektu z Włoskiego Instytutu Technologii (Italian Technology Institute - IIT). ABBI nie wymaga nauki nowych języków i może być stosowany we wczesnym okresie życia. Po założeniu rozpoczyna wykrywanie ruchów ciała, emituje sygnały dźwiękowe i przekazuje użytkownikowi informacje przestrzenne o tym gdzie i w jaki sposób ruch się odbywa. Gdy zostanie założony, na przykład, przez innych członków gospodarstwa domowego, umożliwia skuteczniejszą orientację w wydarzeniach mających miejsce w otoczeniu, tym samym poprawiając umiejętności społeczne osób niedowidzących. ABBI może przechowywać dane o ruchu w celu przeprowadzania analizy off-line, a nawet przechwytywać sygnały nawigacyjne z pobliskich smartfonów. Głównym celem ABBI jest stymulowanie pozostałych zmysłów. Różne prototypy urządzenia testowane były na dzieciach w wieku od 3 do 17 lat w drodze trzymiesięcznego szkolenia rehabilitacyjnego. W tym czasie połowa dzieci (grupa eksperymentalna) ukończyła szkolenie z obsługi ABBI, podczas gdy druga grupa (grupa kontrolna) przeszła typową rehabilitację bez wykorzystania żadnych pomocy. - Wyniki wskazują, że szkolenia dźwiękowo-motoryczne pomagają w odzyskaniu poczucia przestrzeni i poprawiają umiejętności motoryczne. Takie rezultaty uzyskiwane są nawet po roku szkolenia - mówi dr Gori. - Tymczasem w przypadku grupy kontrolnej nie zaobserwowano oznak poprawy. Przeprowadzono również szkolenia z zakresu interakcji społecznych w celu sprawdzenia wydajności komunikacji pomiędzy wieloma urządzeniami ABBI. - W ramach eksperymentu wyposażono kilka osób w urządzenie ABBI, które przekazywało informacje zwrotne dotyczące ich pozycji w pomieszczeniu i aktywności. Opracowano specjalne gry, aby zachęcić dzieci do zabawy w małych grupach. Stwierdziliśmy, że ograniczenie problemów wynikających z zaburzonego poczucia przestrzeni, takich jak brak mobilności, słabe umiejętności nawigacyjne i ograniczona interakcja z innymi osobami, jest możliwe - wyjaśnia dr Gori. Urządzenie ma zostać wprowadzone na rynek w ciągu roku Poprzez aktywny udział dzieci niedowidzących, rehabilitantów i terapeutów wykazano, że ABBI poprawia poczucie przestrzeni oraz umiejętności motoryczne i społeczne nawet po trzech miesiącach użytkowania. Badanie przeprowadzone przez IIT pośród interesariuszy i liderów opinii wskazuje, że istnieje duże, niezaspokojone zapotrzebowanie na nowe technologie i usługi w medycynie, których celem jest integracja istniejących metod pomocy osobom niedowidzącym. Mając to na uwadze, ABBI może zostać wykorzystane jako uzupełnienie istniejących narzędzi i technik stosowanych zarówno w domach, jak i przestrzeniach publicznych. Zespół opracował już zestaw ABBI do wprowadzenia na rynek. Przygotowali również podręcznik, zawierający opisy wszystkich zabaw dźwiękowych opracowanych w trakcie projektu. Dr Gori w taki sposób opisuje możliwości wprowadzenia na rynek w ciągu roku: - Urządzenie zostało opatentowane, a w tej chwili staramy się o przyznanie oznaczenia CE. Jesteśmy gotowi do wprowadzenia ABBI na rynek, oczywiście z pomocą partnerów technologicznych, którzy będą zainteresowani zainwestowaniem w urządzenie. Dotarcie do niedowidzących dzieci i osób dorosłych w całej Europie będzie ogromnym krokiem naprzód dla nowej technologii.

Słowa kluczowe

ABBI, bransoleta dźwiękowa, niewidomi, osoby niedowidzące, dzieci, ruchy ciała, orientacja przestrzenna, rehabilitacja, sygnały sensoryczne, dane dotyczące ruchu, trening dźwiękowo-motoryczny, interakcje społeczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania