European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart Access to Manufacturing for Systems Integration

Article Category

Article available in the following languages:

Współpraca odlewni umożliwia MŚP produkcję małych partii

W jaki sposób MŚP mogą przenieść produkty z laboratoriów na rynek, skoro potrzebują tylko wytwarzania małych partii produktów? Uczestnicy pewnego projektu znaleźli rozwiązanie polegające na stworzeniu wspólnego stanowiska do badań małych ilości wyrobów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) napotykają poważne trudności, jeżeli chodzi o komercjalizację produktów. Chociaż potrzebują zakładów produkcyjnych, aby dostarczać komponenty i systemy elektroniczne, ich rynki są zwykle dość niszowe, a zatem produkcja zazwyczaj odbywa się w małych partiach. W ostatnich latach integracja inteligentnych systemów (SSI) pomogła w przeniesieniu różnego rodzaju innowacji z laboratoriów na rynek. Teraz pozwala też na rozwiązanie problemu dotyczącego produkcji małych partii towaru przy rozsądnych kosztach. Finansowany ze środków UE projekt SMARTER-SI uruchomiono w celu przetestowania nowej koncepcji rozproszonej produkcji małych partii – modelu spółdzielczych odlewni (CFM). Systemy składają się z modułowych części elektronicznych i funkcjonalnych o wysokim poziomie gotowości technicznej (TRL), dostarczonych przez uczestniczące w nich organizacje badawczo-technologiczne (RTO). Ten modułowy układ oferuje adaptacyjne rozwiązania produkcyjne dla MŚP. Obniżenie barier wejścia na rynek dla MŚP Inteligentna integracja systemów (SSI) odnosi się do systemów funkcjonalnych, takich jak czujniki i systemy transmisji danych, opartych na technologii mikrosystemów (np. czujniki, siłowniki, elektronika). Są one łączone w celu uzyskania różnorodnych rozwiązań, takich jak systemy zarządzania energią. Systemy są zazwyczaj osadzone w środowisku naturalnym, zbudowane i społeczne. Uważa się je za „inteligentne”, ponieważ wykorzystują pętle sprzężenia zwrotnego, zestawy danych i algorytmy, które umożliwiają ich niezależne działanie. SSI oferuje MŚP zwiększony dostęp do opcji projektowania, produkcji prototypów, testowania i pierwszej produkcji. Uczestnicy projektu SMARTER-SI starali się zmaksymalizować ten potencjał dzięki podejściu opartemu na współpracy, w którym zebrano zasoby RTO. Jak wyjaśnia koordynator projektu, dr Rainer Guenzler: „pomysł na model spółdzielczych odlewni narodził się w wyniku realizacji kilku projektów badawczych, które pomimo sukcesów nie doprowadziły do powstania produktów nadających się do wprowadzenia na rynek. Problem polega na tym, że większość MŚP nie potrzebuje dużych ilości systemów sprzętowych do swoich produktów, a odlewniom komercyjnym nie opłaca się wytwarzać małych ilości”. SMARTER-SI CFM łączy wiedzę sześciu uznanych na całym świecie RTO, oferując MŚP technologiczny punkt dostępu umożliwiający produkcję małych partii systemów (do kilkuset sztuk) wybieranych z katalogu. Te elementy składowe to moduły technologiczne, takie jak procesory czujników, które są interoperacyjne i mogą być łączone we w pełni funkcjonalne systemy. Zespół zaprojektował stanowisko badawcze dla 11 eksperymentów aplikacyjnych (AE), które mają być prowadzone z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych. Projektowi udało się we wszystkich przypadkach dostarczyć dziesiątki systemów do MŚP, które z kolei mogły przetestować je wśród swoich własnych klientów. Dr Guenzler wyjaśnia: „jest to być może najważniejszy krok na drodze do wejścia na rynek. Aby podać jeden przykład: inteligentny czujnik sprzęgła/hamulca, który monitoruje ścieranie, nie tylko oszczędza koszty i pozwala na przewidywanie konserwacji, ale również pokazuje, w jaki sposób maszyny mogą odnieść korzyści z digitalizacji”. Wykorzystanie europejskiej doskonałości badawczej Projekt SMARTER-SI jest zgodny z inicjatywą Komisji Europejskiej Smart Anything Everywhere, ustanowioną w celu umożliwienia MŚP sprostania wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową. Podejście to wykorzystuje modułowy, wielodyscyplinarny i wieloskalowy charakter SSI w celu wdrożenia i udoskonalenia szeregu innowacyjnych produktów i możliwości komercyjnych. Model spółdzielczych odlewni dwukrotnie skrócił czas potrzebny do przekształcenia pomysłu w gotowy produkt. Szacuje się, że wartość dodana sektora SSI w przypadku automatyki przemysłowej stanowi około 10% rynku światowego wartego 113 mld EUR. Europa ma doskonałą pozycję, by wykorzystać wiodące zakłady badawczo-rozwojowe i produkcyjne RTO w celu zdobycia znacznej części tej sumy. Patrząc w przyszłość, dr Guenzler mówi: „mieliśmy wiele obiecujących rozwiązań AE, takich jak urządzenie do sprawdzania żywności pod kątem toksyn i alergenów. Aby je rozwinąć, MŚP będą teraz wykorzystywać produkcję małoseryjną. Dla jednych będzie to miało miejsce w nadchodzących miesiącach, a dla innych będzie wymagało więcej czasu”.

Słowa kluczowe

SMARTER-SI, produkcja, MŚP, mała partia, produkcja, odlewnia, automatyka, technologia mikrosystemów, mała partia, moduł inteligentny, moduł

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania