European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities

Article Category

Article available in the following languages:

Wirtualny asystent „społeczny” dla migrantów

Migranci od kilku lat zajmują bardzo ważne miejsce w agendzie politycznej UE. Jednak z dala od debaty politycznej istnieją przypadki, w których innowacje technologiczne mogą naprawdę coś zmienić. W ramach projektu KRISTINA rozwijane są takie technologie, skupiające się na pokonywaniu barier językowych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Swoboda poruszania się w Europie, jakkolwiek brzmi na papierze, może rodzić ogromne wyzwania. Wyobraźmy sobie, że dostajemy wspaniałą ofertę pracy tysiące kilometrów od domu, w państwie członkowskim, którego nigdy nawet nie odwiedziliśmy. Oczywiście to wciąż Europa, ale codzienne zajmowanie się sprawami urzędowymi lub mówienie lekarzowi o problemie zdrowotnym w nieznanym języku może szybko stać się niewykonalne. Tutaj prawdziwy „wielojęzyczny agent konwersacji”, zdolny do zrozumienia i dostarczenia potrzebnych informacji, oznaczałby prawdziwą rewolucję. „Ideą byłoby stworzenie takiego agenta z kompetencjami emocjonalnymi, społecznymi i kulturowymi. Posiadałby on takie funkcje, jak automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR) z analizą językową transkryptów umożliwiającą zrozumienie obaw mówcy; analiza twarzy i gestów; planowanie dialogu, które nie opiera się na predefiniowanych skryptach; rozumienie sygnałów emocjonalnych; techniki wielojęzycznego generowania języka; oraz zaawansowane projektowanie wirtualnych postaci”, mówi Leo Wanner, profesor ICREA z Uniwersytetu Pompeu Fabra specjalizujący się w lingwistyce obliczeniowej. Na pierwszy rzut oka, funkcje te mogą wydawać się technologicznie nieosiągalne, ale postęp w dziedzinie najnowszych technologii oznacza, że ich opracowanie staje się realne. W istocie, prace w ramach projektu KRISTINA (Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities) umożliwiły profesorowi Wannerowi i jego zespołowi stworzenie pierwszej generacji tego konwersacyjnego agenta i uruchomienie go na tabletach i laptopach. Asystent jest bardzo prosty w obsłudze. Po uruchomieniu (które wymaga przejścia przez ustawienia dotyczące języka, pożądanego tematu rozmowy itp.) na ekranie pojawia się wirtualny agent KRISTINY, wita osobę, która chce się z nim skontaktować, i zapytuje o ewentualne obawy lub pytania. „Na podstawie reakcji osoby rozwija się rozmowa, podczas której agent może udzielić podstawowych informacji na temat interesujących rozmówcę kwestii zdrowotnych. Agent może doradzać w zakresie opieki zdrowotnej, społecznej i innych rodzajów działalności, oferować lekturę gazety osobom z upośledzeniem wzroku itp.”, tłumaczy prof. Wanner. KRISTINA może rozmawiać z ludźmi w języku niemieckim, polskim, tureckim i hiszpańskim. KRISTINA, choć nie jest projektem big data per se, musiała zostać „przeszkolona”, aby trafnie rozpoznawać emocje osób w grupach docelowych, uczyć się sposobu mówienia i interakcji. Wymagało to znacznej ilości danych, takich jak nagrania rozmów między osobami z grup docelowych a ekspertami, którzy symulowali agenta. Zespół opatrzył te nagrania odpowiednimi metainformacjami i jak mówi prof. Wanner, „znaczna część” tego zasobu zostanie udostępniona społeczności badawczej. Prof. Wanner przyznaje, że jest jeszcze za wcześnie, aby agent KRISTINA został wdrożony jako gotowy produkt, który może pomagać migrantom (lub innej odpowiedniej grupie docelowej) w ich codziennym życiu. „Potrzebne są dalsze prace. Partnerzy projektu nadal pracują nad poszczególnymi technologiami – choć niestety nie jako konsorcjum z powodu braku wspólnego finansowania. Pracujemy nad zmianą tej sytuacji, a naszym celem jest rozbudowa agenta KRISTINA, aby mógł on pełnić funkcję asystenta w innych dziedzinach”, mówi prof. Wanner. Jego zdaniem system KRYSTYNA powinien osiągnąć dojrzałość w drugiej lub trzeciej generacji.

Słowa kluczowe

KRISTINA, wirtualny asystent, migrant, agent konwersacyjny, język, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie mowy, zdrowie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania