European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

EUth - Tools and Tips for Digital and Mobile Youth Participation in and across Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia wspierające młodzieżową demokrację

Nowa platforma pomaga młodym ludziom z Europy bardziej zaangażować się w politykę.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Europejscy wyborcy tracą wiarę w politykę. Frekwencja spada, zwłaszcza na poziomie UE. Jeśli Unia ma w przyszłości uniknąć dezintegracji, jej obywatele muszą się zaangażować. Co więcej, młodzież bardzo podejrzliwie podchodzi do tradycyjnych form polityki. Ta grupa wiekowa jest jedną z najmniej aktywnych politycznie i najtrudniej do niej dotrzeć. Pięćdziesiąt procent młodych Europejczyków nie ufa UE i uważa, że jej działania zmierzają w złym kierunku. e-Uczestnictwo Aby wzmocnić zaufanie tej grupy wiekowej do europejskich instytucji politycznych i zwiększyć jej zaangażowanie w politykę, w ramach sfinansowanej ze środków UE inicjatywy EUth opracowano internetowy system uczestnictwa. Kluczowa koncepcja zakłada, że młodzież zwykle bardziej komfortowo czuje się z narzędziami cyfrowymi i to właśnie one promują zaangażowanie młodzieży. Zapewniają również mobilność i wolność. Wyraź opinię na temat OPIN System EUth o nazwie OPIN dostosowano tak, by umożliwiał organizacjom młodzieżowym realizację projektów wymagających uczestnictwa. Różni się on od mediów społecznościowych, jako że nie jest platformą komercyjną. Dostarcza także materiałów naukowych na temat cyfrowego uczestnictwa młodzieży. Aktywność w mediach społecznościowych jest dodatkowo ograniczona do polubień i komentowania, a ochrona danych jest bardzo skromna. Z tego powodu osoby pracujące z młodzieżą nie mogą korzystać z Facebooka. Jednakże dla OPIN prywatność danych jest priorytetem. Platforma oferuje możliwość komentowania oraz specjalistyczne narzędzia do internetowego uczestnictwa w demokracji, takie jak: burza mózgów, ustalanie programu, mapowanie w celu lokalizacji problemów, ranking propozycji, wspólne sprawdzanie tekstów oraz głosowanie. Co więcej, OPIN zapewnia szkolenia i wytyczne dotyczące wdrażania skutecznych projektów związanych z uczestnictwem, jak również interfejsy z wydarzeniami offline. Przypadek uczestnictwa w tworzeniu budżetu we włoskiej szkole pokazuje, jak działa OPIN. Uczniowie w wieku 15–19 lat mieli okazję wziąć udział w podejmowaniu decyzji i doświadczyć wynikających z tego rezultatów. Korzystając z platformy OPIN, uczniowie najpierw zaproponowali, omówili i ocenili pomysły, następnie opracowali wykonalne projekty, a na koniec cała grupa zagłosowała na dostępne opcje. Uczniowie skorzystali też z tego systemu, by zorganizować wiele sesji informacyjnych oraz działań twarzą w twarz. Badacze z projektu EUth przeanalizowali ten eksperyment i przedstawili jego wyniki. Podczas etapu online łącznie 446 uczniów przedstawiło 27 propozycji. Wynikiem tego było 38 komentarzy, niemal 1400 reakcji „lubię to” oraz blisko 700 reakcji „nie lubię tego”. Łącznie 68 uczestników oddało 52 głosy na wstępnie wyselekcjonowane projekty. „Dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie programu”, opowiada lider projektu EUth, Kerstin Franzl, „uczniowie odegrali rolę osób wspomagających działanie podczas posiedzenia budżetowego miasta Mediolan”. Narzędzia dla organizacji Platformę OPIN opracowano w ramach procesu współtworzenia koordynowanego przez inicjatywę typu Living Lab. Jest to platforma koordynacyjna, której przeznaczeniem jest wspieranie organizacji w opracowywaniu projektów zakładających elektroniczne uczestnictwo z wykorzystaniem systemu OPIN. W ramach inicjatywy EUth przeprowadzono cztery programy pilotażowe obejmujące głównie młodzieżowe organizacje pozarządowe opracowujące projekty. Platforma Lab wspierała te projekty pilotażowe pod względem działań związanych z uczestnictwem, a także pomogła wszystkim uczestnikom ocenić sam system oraz platformę OPIN. Dodatkowo zebrano informacje zwrotne na temat platformy, takie jak opisy błędów czy potrzebnych nowych funkcji. Według stanu z kwietnia 2018 r. na platformie OPIN zarejestrowanych było 3200 użytkowników z 30 organizacji, którzy wspólnie utworzyli 180 projektów oraz zaprezentowali 900 nowych pomysłów. Mimo, że projekt EUth zakończył się na początku 2018 r., jego profesjonalnie zaprojektowane narzędzia służące do udziału elektronicznego pozostaną bezpłatnie dostępne dla społeczeństwa. Obecnie zespół projektowy szuka sponsorów, by utrzymać platformę. Zachęca się grupy młodzieżowe, by pomagały zaangażować się młodym ludziom z Europy.

Słowa kluczowe

EUth, OPIN, narzędzie, młodzież, europejski, polityczny, online, Living Lab

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania