Skip to main content

Incentives through Transparency: European Rental Housing Framework for Profitability Calculation of Energetic Retrofitting Investments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rentowność renowacji dotyczących efektywności energetycznej na rynku wynajmu prywatnego

W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską naukowcy opracowali narzędzie dostarczające informacji pomocnych w procesie decyzyjnym dotyczącym realizacji inwestycji w modernizację energetyczną budynków.

Technologie przemysłowe
Energia

Rada UE mobilizuje państwa członkowskie do wdrożenia środków na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkalnego, które pozwolą na ograniczenie emisji o 30% do 2030 roku. Pomimo tego, inwestorzy muszą jednak mieć pewność, że zwiększanie efektywności energetycznej w sektorze wynajmu prywatnego okaże się opłacalnym posunięciem. Bez informacji na ten temat prawdopodobieństwo, że przedsiębiorcy działający na rynku nieruchomości podejmą konieczne decyzje inwestycyjne i w ten sposób przyczynią się do realizacji unijnego celu ograniczenia redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku jest nikłe. Projekt RentalCal podjął wyzwanie zachęcania do inwestycji w efektywność energetyczną w domach i budynkach na wynajem. „Naszym celem było zapewnienie przejrzystych informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących renowacji budynków ukierunkowanych na zwiększenie ich efektywności energetycznej. Zadbaliśmy o to, aby umożliwić dokonywanie porównań pomiędzy poszczególnymi krajami. W tym celu skupiliśmy się przede wszystkim na opracowaniu metod i standardów dokonywania obliczeń spełniających przepisy prawa obowiązujące w każdym kraju”, powiedziała Iris Behr, kierowniczka projektu. Ułatwianie decyzji o inwestycji w renowację Wspólnie z konsorcjum obejmującym zarówno praktyków, jak i instytucje badawcze z ośmiu krajów Europy, projekt RentalCal opracował zaawansowane narzędzie do obliczania rentowności – oprogramowanie, które umożliwia właścicielom i inwestorom działającym na rynku wynajmu prywatnego obliczanie założeń finansowych dowolnej inwestycji ukierunkowanej na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Narzędzie bierze pod uwagę kwestie finansowe, w tym koszty projektów architektonicznych, dotacje rządowe oraz ulgi podatkowe. Dzięki temu użytkownicy narzędzia otrzymują jasny i czytelny przegląd kosztów oraz korzyści w zależności od kraju oraz rodzaju wynajmowanego budynku. „Narzędzie opracowane w ramach projektu RentalCal wykorzystuje dynamiczny model, który umożliwia właścicielom nieruchomości ocenę rentowności wszelkich obowiązkowych lub nieobowiązkowych inwestycji w modernizację mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków przeznaczonych na wynajem”, dodaje Behr. Następnie wyjaśnia: „Opracowane narzędzie pozwala na obliczenie kluczowych wskaźników rentowności projektu, takich jak wskaźnik rentowności kapitału własnego. Dodatkowo uwidacznia także, w jaki sposób inwestycja w modernizację wpłynie na czynsz netto i brutto”. Narzędzie stworzone w ramach projektu nie jest jednak ograniczone tylko i wyłącznie do obliczania kluczowych wskaźników wydajności, bowiem pozwala także na obliczenie prawdziwych „korzyści ekologicznych” wynikających z inwestycji, czyli wykorzystania energii. Narzędzie RentalCal może pozytywnie wpłynąć na dialog pomiędzy wszystkimi podmiotami w sektorze budownictwa i w sektorze finansowym zainteresowanymi przede wszystkim planowaniem, finansowaniem i regulacjami związanymi z ekologicznymi renowacjami budynków. Narzędzie jest dostępne w siedmiu wersjach językowych i oferuje dwa tryby – dla profesjonalistów i okazjonalnych inwestorów. Motywacja do realizacji ekologicznych renowacji Oprogramowanie RentalCal zapewnia przejrzystość wymaganą przez inwestorów, którzy nie są pewni korzyści finansowych płynących z renowacji ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej wynajmowanych nieruchomości. Narzędzie umożliwia inwestorom przeprowadzenie szczegółowej i realistycznej analizy korzyści z działań związanych z renowacją. Narzędzie ogranicza również przeszkody związane z rozbieżnymi motywacjami, przekładając pozytywne skutki zwiększania wydajności energetycznej w ramach zrównoważonych renowacji na prawdziwą wartość i korzystne finansowo inwestycje dla sektora nieruchomości.

Słowa kluczowe

RentalCal, narzędzie, ekologia, remont, nieruchomości na wynajem, inwestycje w renowacje, korzyści ekologiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania