CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-01

Article available in the following languages:

Realizatorzy projektu UE ostrzegaja przez masowymi uwalnianiem CO2 do powietrza spowodowanym suszami w Europie

Jako że tegoroczna susza dotyka nadal wiele regionów Europy, realizatorzy projektu zintegrowanego, finansowanego przez UE, ostrzegli, że ginące uprawy, wyschnięte gleby i pożary lasów związane z panującymi warunkami spowodują uwolnienie milionów ton dwutlenku węgla do atmosfer...

Jako że tegoroczna susza dotyka nadal wiele regionów Europy, realizatorzy projektu zintegrowanego, finansowanego przez UE, ostrzegli, że ginące uprawy, wyschnięte gleby i pożary lasów związane z panującymi warunkami spowodują uwolnienie milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery, jeszcze bardziej przyspieszając globalne ocieplenie. Przewidywania są oparte na pomiarach dokonanych w ramach zintegrowanego projektu CarboEurope podczas suszy, która dotknęła Europę w 2003 r. Naukowcy szacują, że w lipcu i sierpniu owego roku, z pól i lasów zachodniej Europy do atmosfery przedostało się około 500 milionów ton CO2 - ilość odpowiadająca dwukrotnej wielkości emisji, jaka wystąpiła w tym samym okresie podczas spalania paliw kopalnych w tym regionie. Szacunki przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z 100 różnych lokalizacji w Europie, gdzie przeanalizowano próbki powietrza pod kątem zawartości CO2 i sporządzono schemat wymiany gazów między ekosystemami a powietrzem. W ramach projektu CarboEurope oszacowano, że przed wystąpieniem suszy w 2003 r. europejskie ekosystemy w rzeczywistości absorbowały 7 do 12 procent emisji dwutlenku węgla powodowanych przez człowieka. Teraz jednak zespół projektowy przewiduje, iż w tym roku te same ekosystemy więcej wytworzą dwutlenku węgla niż go zaabsorbują. Problem nie dotyczy wyłącznie Europy. Susze dotykają również olbrzymich obszarów USA - na Środkowym Zachodzie uprawy giną, a bydło pada pod wpływem wysokiej temperatury. Pod koniec lipca w Nowym Jorku zwiększone wykorzystanie klimatyzatorów spowodowało rekordowe zapotrzebowanie na energię. Zespół naukowców z USA przekreślił ostatnio nadzieję na to, że coraz wyższe letnie temperatury spowodują przyśpieszenie wzrostu roślin i zwiększenie zdolności ekosystemów do absorpcji dwutlenku węgla, stwierdzając, że w rzeczywistości gorące lato zmniejsza absorpcyjne możliwości roślin. - Zbyt wysoka temperatura powietrza powoduje obumieranie lasów, przyspiesza utratę dwutlenku węgla z gleby i powoduje przekształcenie gleby pochłaniającej dwutlenek węgla w źródło jego emisji do atmosfery - mówi Inez Fung, członek zespołu Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Powiązane artykuły