European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ChAnges in the Statistics of EXTremes Events in cliMatE

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne metody ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu dzięki rozwiązaniom finansowym

Potrzebne są instytucje finansowe, które monitorują częstość występowania i nasilenie ekstremalnych zjawisk klimatycznych w krajach rozwijających się i zapewniają dodatkowe finansowanie krajom, które już zmagają się z bieżącymi zagrożeniami związanymi z klimatem. W tym celu konieczne jest opracowanie dostosowanych do celu metodologii, które pozwolą na zidentyfikowanie zmian w częstości występowania zjawisk ekstremalnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Większość krajów rozwijających się nie jest odpornych na zagrożenia klimatyczne. Przewidywana coraz większa zmienność klimatu wiązać się będzie z dodatkowym obciążeniem dla krajów rozwijających się i zniweluje skutki dokonywanych przez te kraje inwestycji mających na celu ograniczenie aktualnie występujących zagrożeń, przygotowanie się do nich i zarządzanie nimi. Dzięki narzędziom metodologicznym przydział funduszy przeznaczonych na dostosowanie się do zmian klimatu będzie całkowicie zależny od danych zgromadzonych w okresie 30 lat lub innym długim okresie adaptacyjnym. Jeśli nie dojdzie do znacznego zwiększenia częstości występowania lub nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych według współczesnej klimatologii, wypłaty nie będą realizowane. W sytuacjach gdy wypłaty zostaną zrealizowane, kraje przeznaczą te fundusze na inwestycje w działania mające na celu ograniczenie zagrożenia katastrofą lub dostosowanie się do zmian klimatu, określone we wcześniej opracowanych planach adaptacyjnych dla poszczególnych krajów. Finansowany przez UE projekt CaseXtreme ma na celu „opracowanie odpowiedniej analizy metrycznej istotności statystycznej zmian stwierdzanych w statystykach dotyczących zjawisk ekstremalnych”, mówi koordynator dr Marcello Petitta. „Stanowić to będzie podstawę dla zaprojektowania innowacyjnych produktów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem”. Metodologia statystyczna dotycząca wpływu zmian klimatu na występowanie zjawisk ekstremalnych Zespół projektu CaseXtreme opracował opartą na danych metodologię rozpoznawania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w Afryce oraz przewidywania ich zmienności w przyszłości. „Kwestia ta jest problematyczna, ponieważ pewien stopień naturalnych wahań jest typowy dla systemu klimatycznego”, wyjaśnia dr Petitta. „W związku z tym konieczne było rozróżnienie pomiędzy zmianami systemowymi dotyczącymi częstości występowania zjawisk ekstremalnych a owymi naturalnymi wahaniami”. Partnerzy projektu zaczęli od określenia najlepszej metodologii rozróżniania pomiędzy naturalnymi wahaniami systemu klimatycznego a systematycznymi zmianami świadczącymi o zmianie klimatu. Aby zdefiniować metodę wykorzystywaną w projekcie CaseXtreme, naukowcy postanowili użyć do badania ekstremalnych zjawisk pogodowych wskaźnika klimatycznego, który już wcześniej opracowano dla tego konkretnego przypadku. Wskaźnik ten pokazuje obraz klimatu dużego regionu i określa zarówno częstość występowania, jak i intensywność zjawisk ekstremalnych. Jest on ujednolicony, a zatem istnieje możliwość agregacji danych oraz porównywania ich dla różnych obszarów geograficznych. W Afryce do głównych ekstremalnych zjawisk meteorologicznych należą susze i fale upałów. Metodologia ta zostanie wypróbowana we współpracy ze Światowym Programem Żywnościowym i będzie monitorowana we względnie krótkim okresie czasu. „Pracujemy nad nowymi możliwymi zastosowaniami tego rodzaju instrumentu finansowego i już nawiązaliśmy kontakt z potencjalnymi klientami”, dodaje dr Petitta. Naukowcy określili też plan wypłat w ramach ubezpieczenia opartego na tej metodzie. Plan ten opracowano w taki sposób, że wypłata będzie realizowana tylko w przypadku wykrycia zmiany w częstości występowania zjawisk ekstremalnych. „W tym sensie plan wypłat to unikalny produkt na rynku ubezpieczeniowym, który może stworzyć nowe możliwości dla sektora odpowiedzialnego za dostosowywanie się do zmian klimatycznych”, mówi fizyk i asystentka projektu dr Sara Dal Gesso. „Projekt CaseXtreme toruje drogę do całkowicie nowej formy ubezpieczenia, otwierając nowe możliwości zarówno przed firmami ubezpieczeniowymi oferującymi ubezpieczenia na podstawie wskaźnika klimatycznego, jak i wszystkimi zainteresowanymi, kluczowymi uczestnikami rynku”, dodaje dr Dal Gesso. „Co najważniejsze, ten nowy rodzaj ubezpieczenia przyniesie korzyści populacjom krajów rozwijających się, dostarczając im niezbędnych środków finansowych umożliwiających wprowadzenie najnowocześniejszych planów adaptacyjnych”, konkluduje dr Petitta.

Słowa kluczowe

CaseXtreme, ubezpieczenie, zmiana klimatu, kraje rozwijające się, ekstremalne zjawiska pogodowe, wskaźnik klimatyczny, plan wypłat

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania