Skip to main content
European Commission logo print header

A novel 3D Stereoscopic e-learning SolutIon for theoretical Surgical Training

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowane kursy filmowe i w 3D dają chirurgom cenne możliwości szkoleniowe

Potencjalni użytkownicy, jakimi są chirurdzy-rezydenci, osoby szkolące chirurgów i sami chirurdzy, zmagają się z nieustająco rosnącym obłożeniem pracą i potrzebują narzędzi, które poprawią jakość ich pracy oraz zmniejszą związany z nią stres. Pewien wspierany ze środków UE projekt zaowocował opracowaniem internetowego narzędzia szkoleniowego, które powinno wspomóc chirurgów w ich pracy.

Zdrowie icon Zdrowie

W ramach projektu SurgASSIST stworzono globalne narzędzie internetowe dla chirurgów, aby oferować chirurgom-rezydentom szkolenia wysokiej jakości, oszczędzając przy tym czas osób, które takie szkolenia przeprowadzają. Unijne wsparcie dla projektu SurgASSIST pomogło opracować 260 kursów z zakresu chirurgii, poszerzając wachlarz ofertowy Akademii Incision z 40 do ponad 300 kursów. „Wszystkie kursy (które tego wymagają) zawierają wideo w trójwymiarze oraz trójwymiarowy model anatomiczny z tzw. rzeczywistością połączoną. Dlatego właściwie większość Akademii, jaką znamy dziś, została stworzona jako część tego unijnego projektu”, wyjaśnia Ritsaart van Montfrans, Prezes firmy Incision, która zrealizowała projekt. Podejście firmy Incision różni się od innych, podobnych inicjatyw, gdyż chciała ona osiągnąć pewien poziom standaryzacji w chirurgii, co ma być sposobem na umożliwienie jak najlepszej wymiany wiedzy i umiejętności między lekarzami-chirurgami z całego świata. „W pierwszej fazie stworzyliśmy język i metodologię Akademii, dzięki czemu mogliśmy zdefiniować nasze standaryzowane podejście i je zrealizować. Następnie, specjalnie pod tę metodologię stworzyliśmy wszystkie kursy”, mówi van Montfrans. Aby lekarze mogli jak najlepiej skorzystać z oferowanego przez to podejście wsparcia, na etapie opracowywania zawartości kursów w ramach projektu nawiązano współpracę z europejskimi stowarzyszeniami chirurgów i najlepszymi chirurgami. Zespół Incision wkroczył na teren szpitali, w których pracują, aby stworzyć kluczową dla tych internetowych kursów filmową zawartość. Jak mówi van Montfrans: „Pozyskiwanie pozwoleń na filmowanie w salach operacyjnych było często bardzo czasochłonne, ale gdy tylko zaprezentowaliśmy swoje metody pracy, szybko zyskiwaliśmy wsparcie ze strony administracji szpitali. Sprzyjający był także fakt, że realizujemy projekt w ramach programu »Horyzont 2020«, bo było dla naszych szpitali partnerskich jasnym wyrazem tego, że nasze prace są częścią ambitnego i długoterminowego planu”. Ten długoterminowy plan z pewnością nabrał rozpędu. „Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że uzyskaliśmy akredytację jako »złoty standard« od angielskiego Royal College of Surgeons, jednej z niewielu instytucji na świecie, które przyznają tak wysokiej klasy akredytację. Incision to pierwsza Akademia internetowa, która ją uzyskała”. Jednak zespół nie spoczął na laurach. W planach jest dalszy rozwój serwisu do postaci platformy wymiany wiedzy z zakresu chirurgii, a także pogłębienie zawartości merytorycznej w odniesieniu do każdego zabiegu. „W ten sposób chcemy zidentyfikować istniejące odmienne warianty wykonywania zabiegów chirurgicznych oraz stojące za nimi przyczyny. Chcemy także wprowadzić do Akademii więcej zewnętrznych materiałów filmowych, aby zespoły chirurgiczne mogły coraz bardziej poprawiać swoją skuteczność na salach operacyjnych. Będziemy prowadzić prace na rzecz globalnej dystrybucji Akademii, abyśmy mogli usprawnić tak dużą ilość zabiegów chirurgicznych, jak to będzie możliwe”. Firma Incision może wykorzystać prace przeprowadzone w ramach projektu SurgASSIST, aby rozpocząć proces łączenia zawodowych chirurgów z całego świata poprzez stworzone przez siebie język i metodologię. Zespół wierzy, że zaproponowane przez nich podejście oraz koncentracja na zapewnieniu jak najwyższej jakości, prawdziwie odróżniają ich od innych inicjatyw. Projekt zdecydowanie osiągnął swój cel, jakim była poprawa jakości edukacji w zakresie chirurgii i oszczędzenie czasu osób prowadzących szkolenia z tej dziedziny. Przejawia się to w otrzymywanej przez nich informacji zwrotnej w postaci wszystkich przeprowadzanych przez nich przeglądach aktywności. „Możemy teraz również zaprezentować naszym klientom uzasadnienie biznesowe, które pokazuje wpływ, jaki możemy osiągnąć dzięki Akademii Incision. Nasze podejście oszczędza czas i koszty edukacji, a w ujęciu średnio- i długoterminowym, poprawia skuteczność zabiegów operacyjnych poprzez zmniejszanie opóźnień. Jednocześnie poprawia się także i jakość opieki chirurgicznej”.

Słowa kluczowe

SurgASSIST, operacja, kursy, on-line, akademia, Incision, 3D, internetowe szkolenie w zakresie chirurgii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania