Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

G8 wzywa do dzialania w sprawie ptasiej grypy, a autorzy raportu zwracaja uwage na "piete achillesowa" regionu Azji i Pacyfiku

Podczas spotkania w Moskwie ministrowie zdrowia państw G8 stwierdzili, iż w sytuacji, gdy przewiduje się możliwość wystąpienia pandemii, najlepszą metodą radzenia sobie z każdym przypadkiem pojawienia się ptasiej grypy jest zapewnienie systemu szybkiego wykrywania. W Singapurz...

Podczas spotkania w Moskwie ministrowie zdrowia państw G8 stwierdzili, iż w sytuacji, gdy przewiduje się możliwość wystąpienia pandemii, najlepszą metodą radzenia sobie z każdym przypadkiem pojawienia się ptasiej grypy jest zapewnienie systemu szybkiego wykrywania. W Singapurze, z raportu przygotowanego przez badaczy z London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) wynika, że kraje w regionie Azji i Pacyfiku stanowią zarówno źródło największego ryzyka, jak i najsłabsze ogniwo obrony przed potencjalnym wybuchem epidemii wśród ludzi. W art. 8 oświadczenia państw G8, poświęconym konkretnie sprawie ptasiej grypy, czytamy: "Naszym zdaniem w pierwszym rzędzie wysiłki powinny koncentrować się na wczesnym wykrywaniu i opanowaniu szczepu wirusa H5N1 ptasiej grypy u jego źródła, jak również na zapobieganiu ewentualnej pandemii grypy u ludzi i na przygotowaniu na wypadek wystąpienia pandemii". UE jest członkiem G8. - Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie mają przygotowania na wypadek pandemii i stosowne działania prewencyjne, polegające na zapewnieniu środków leczniczych, strategii komunikacji, kampanii zwiększających świadomość społeczeństwa, ścisłej koordynacji działań organów służb weterynaryjnych i służby ochrony zdrowia publicznego, wsparcia działalności badawczej oraz rozwoju nowych technologii i nowych metod leczenia, jak również współpracy w tym zakresie. Z zadowoleniem przyjmujemy i wspieramy globalny system wczesnego ostrzegania, koordynowany wspólnie przez Światową Organizację Zdrowia, Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). W dniu 3 maja w Singapurze, w raporcie prezentowanym podczas azjatyckiego forum medycznego (Lancet Asia Medical Forum) przedstawiono słabe strony regionu i potencjalne cele wymagające wsparcia wspomnianego w oświadczeniu G8. - Podejście strategiczne w odniesieniu do przygotowania na wypadek wystąpienia pandemii, zastosowane przez Australię, Hongkong i Nową Zelandię, jest podobne do najlepszych planów europejskich - pozostałe kraje regionu Azji i Pacyfiku, które zostały poddane ocenie, prawdopodobnie w mniejszym stopniu będą przygotowane na wypadek grożącej niebawem pandemii i mogą rozważyć opracowanie planów operacyjnych uwzględniających obecne ograniczenia - powiedział główny autor, dr Richard Coker. Stwierdzono, że krajami, w których brak jest konkretnych środków przeznaczonych na rozwiązywanie problemu ptasiej grypy, są Wietnam, Tajlandia i Chiny. Autorzy nie mogli ocenić planów dla Kambodży, Laosu i Indonezji, gdyż plany takie nie były dostępne. Zespół LSHTM prześledził listę kontrolną WHO dotyczącą postępowania w razie pandemii: - planowanie i koordynacja; - działania z zakresu ochrony zdrowia publicznego, takie jak szczepionki i środki przeciwwirusowe; - sposoby reagowania systemu ochrony zdrowia; - utrzymanie podstawowych usług; - komunikacja; - planu wykonawcze. Autorzy raportu przypuszczają, że chociaż te kraje nie dostosowują się do wymogów wynikających z listy kontrolnej WHO, mogą dysponować swoimi własnymi środkami. Jak przypuszczają autorzy raportu, może to wywołać chaos w razie kryzysu globalnego. Stwierdzono również, że w krajach tych występują braki w podstawowych usługach. - Wiele powszechnych w tym regionie braków związanych np. z określaniem grup ryzyka wymagających w pierwszej kolejności środków przeciwwirusowych i szczepionek, planowaniem podstawowych usług czy posiadaniem pełnej świadomości co do sposobu reagowania systemów ochrony zdrowia podczas pandemii, jest również udziałem regionu europejskiego. Istnieją możliwości rozwoju i wykorzystania współpracy pomiędzy krajami do celów przygotowania na wypadek wystąpienia grypy - powiedział dr Coker.

Kraje

Australia, Kanada, Chiny, Niemcy, Francja, Hongkong, Włochy, Japonia, Nowa Zelandia, Rosja, Tajlandia, Stany Zjednoczone, Wietnam

Powiązane artykuły