Skip to main content

INTERnational COmmercialization of innovative products based on MicroalgaE

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważone super uprawy przyszłości podbijają rynki

Hodowla mikroalg może odegrać kluczową rolę w przechodzeniu na bardziej zrównoważone społeczeństwo i gospodarkę opartą na zasobach biologicznych. W ramach pewnej unijnej inicjatywy postawiono na komercjalizację kilku przełomowych produktów pochodzących z super upraw mikroalg.

Społeczeństwo
Żywność i zasoby naturalne
Badania podstawowe

Mikroalgi stanowią najbardziej wydajny system wychwytywania CO2 z ziemskiej atmosfery. Są też niewyczerpanym surowcem o największej zawartości białka oraz zrównoważonym i nieograniczonym źródłem biopaliw. Ponadto znacznie zwiększają wydajność rolnictwa, umożliwiając codzienne zbiory. Wszystko to sprawia, że mikroalgi posiadają potencjał, by sprostać największym wyzwaniom, przed jakimi stoją współczesne społeczeństwa, w tym zrównoważenie środowiskowe, wydajność energetyczna i bezpieczeństwo żywnościowe. Finansowany ze środków UE projekt INTERCOME koncentrował się na fotosyntezie, czyli procesie biologicznym niezbędnym dla istnienia życia na Ziemi, który mikroalgi przeprowadzają od miliardów lat. Fotosynteza zachodzi przy udziale światła i polega na przekształceniu związków nieorganicznych w materię organiczną. „Zoptymalizowaliśmy ten proces i z dużą intensywnością odtworzyliśmy”, mówi Carlos Rodriguez-Villa Förster, dyrektor zarządzający firmy AlgaEnergy specjalizującej się w biotechnologii mikroalg. Celem takiego działania było „otrzymanie wartościowych produktów pozyskiwanych z biomasy mikroalg dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania zgłaszanego przez różne sektory, szczególnie sektor rolny, spożywczy, kosmetyczny i akwakultury”. Zwiększanie wydajności produkcji mikroalg W ramach projektu INTERCOME zwalidowano proces produkcji i dopracowano urządzenia produkcyjne wykorzystywane przez AlgaEnergy. To pomogło zapewnić ciągłą dostawę mikroalg o wysokiej jakości przez cały rok. „Ogólnie rzecz biorąc, przekształciliśmy demonstracyjny zakład produkcyjny działający na południu Hiszpanii w całkowicie komercyjny zakład przemysłowy”, tłumaczy Förster. Partnerzy projektu zaprojektowali i uruchomili odpowiednio przystosowany zakład produkcyjny oraz opracowali protokół operacyjny z myślą o jednoczesnej hodowli różnych szczepów mikroalg bez ryzyka skażenia. Urządzenia zostały tak zmodyfikowane, aby zapewniały warunki do hodowli przez cały rok, również wtedy, gdy temperatura na zewnątrz nie jest optymalna. Ponadto zespół ustabilizował biomasę mikroalg dostępną w różnych postaciach, np. jako liofilizat lub świeża pasta. Odpowiednio przystosowano również służące do przetwarzania urządzenia poprzez wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie schematów produkcyjnych i modernizacji wyposażenia. Badacze zwiększyli również wielkość hodowli wybranych szczepów dla czterech głównych produktów: biostymulantów rolnych, dermokosmetyków do pielęgnacji skóry, dodatków do żywności i paszy stosowanej w wylęgarniach. Wdrożyli również protokoły dotyczące produkcji i praktyk, aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość procesów. Wreszcie, otrzymali certyfikaty dla biomasy i produktów gotowych. Świadomość istnienia surowca, jakim są mikroalgi, oraz korzyści płynących ze stosowania produktów na ich bazie jest wciąż niska. Zespół projektu INTERCOME postanowił rozprawić się z tym wąskim gardłem utrudniającym komercjalizację, wdrażając intensywne działania informacyjne, których celem było promowanie rozwiązań na bazie mikroalg w docelowych sektorach oraz przedstawienie ich zalet w porównaniu do istniejących rozwiązań. Gwałtowny wzrost wyników firmy Dzięki projektowi INTERCOME przychody firmy AlgaEnergy poszybowały w górę, podobnie jak jej atrakcyjność wśród partnerów i inwestorów. Międzynarodowa korporacja z branży automatyki przemysłowej już zainwestowała kwotę 10 mln EUR w zakup udziałów mniejszościowych w AlgaEnergy. „Ten zastrzyk kapitału znacząco zwiększył wartość firmy”, mówi Förster. Strategiczna współpraca biznesowa pomoże w opracowaniu technologii hodowli mikroalg, przyspieszając rozwój nowych produktów i zmniejszając koszty wchodzenia na nowe rynki. Zdaniem Förstera, AlgaEnergy jest pierwszym przedsiębiorstwem, które koncentruje się na zastosowaniu mikroalg w rolnictwie. Rolnicy korzystają na konkurencyjnym rozwiązaniu, które zwiększa rentowność i konkurencyjność ich gospodarstw poprzez poprawę produktywności i jakości upraw oraz lepszą odpowiedź na stres powodowany przez zmiany klimatu. Pokazuje to wskaźnik powtarzalności zamówień, który wynosi obecnie ponad 90 %. W zakresie produkcji kosmetyków firma AlgaEnergy opracowała 3 linie, produkujące łącznie 18 produktów, które w 2019 roku wejdą na rynek. Niewątpliwie AlgaEnergy chce podbić świat. Już eksportuje innowacyjne rozwiązania do ponad 20 krajów z całego świata i otwiera swoje pierwsze oddziały w Japonii, Indiach, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Następne w kolejce są Meksyk, Brazylia i Australia.

Słowa kluczowe

INTERCOME, mikroalgi, biomasa z mikroalg, produkty na bazie mikroalg

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania