European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Clinical validation of host biomarker signature for distinguishing bacterial versus viral lower respiratory tract infections (LRTI) in adults at the point-of-need

Article Category

Article available in the following languages:

15-minutowy test diagnostyczny o niezrównanej skuteczności na ostrą infekcję płuc

Infekcje dolnych dróg oddechowych (LRTI) są celem z wyboru w walce z antybiotykoopornością. Szybkie i skuteczne testy opracowane przez MeMed Diagnostics mogą znacząco usprawnić diagnostykę poprzez umożliwienie skuteczniejszego leczenia i zapobieganie nieprawidłowemu stosowaniu antybiotyków.

Zdrowie icon Zdrowie

Zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i gruźlica są razem trzecią przyczyną zgonów na świecie. Przyczyną nie jest brak możliwości leczenia – istniejące antybiotyki są skuteczne, ale są często stosowane nieprawidłowo z powodu ograniczeń rutynowych testów mikrobiologicznych. Doskonała metoda diagnostyczna powinna być szybka i dokładna. Powinna umożliwiać diagnostykę infekcji w trudno dostępnych miejscach, nie wzbudzać fałszywych alarmów i uwzględniać szybko ewoluujące drobnoustroje. Żadna z dostępnych metod diagnostycznych (takich jak posiew, diagnostyka molekularna i szybki test antygenowy) nie spełnia tych kryteriów w infekcjach dolnych dróg oddechowych, ale alternatywna metoda opracowana przez izraelskie MŚP MeMed Diagnostics oferuje nowe podejście. „Przez prawie dekadę, przy współpracy z czołowymi klinicystami na całym świecie, rozwijaliśmy i walidowaliśmy diagnostykę MeMed BV™ – pionierski sposób identyfikacji wzorca białek gospodarza – która rozróżnia infekcje bakteryjne i wirusowe. Wykorzystuje ona odpowiedź immunologiczną organizmu na zakażenie”, wyjaśnia dr Tanya Gottlieb, wicedyrektor ds. naukowych w MeMed Diagnostics i koordynator projektu Respiratory-ImmunoDx. „Wzorzec białek gospodarza opiera się na pomiarach stężeń trzech białek immunologicznych we krwi: liganda czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), białka 10 indukowanego przez interferon gamma (IP-10) i białka C-reaktywnego (CRP)”. Na podstawie tych trzech wartości Memed BV™ oblicza wskaźnik prawdopodobieństwa, że reakcja obronna skierowana jest przeciwko bakterii. W odróżnieniu od innych testów pozwala na określenie różnicy między infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Został również zwalidowany w badaniach klinicznych przeprowadzonych na tysiącach pacjentów, a czułość i specyficzność wyniosła ponad 90 %. Jego skuteczność została potwierdzona zarówno u dorosłych, jak i dzieci, w różnych zespołach klinicznych i drobnoustrojach, niezależnie od kolonizacji, w czasie od 0 do 7 dni od wystąpienia objawów. Finansowanie z projektu Respiratory-ImmunoDx pozwoliło badaczom na przeprowadzenie jednego z tych badań klinicznych (pod nazwą OBSERVER) ściśle dla infekcji dolnych dróg oddechowych. Do badania włączono w sumie 583 pacjentów. Walidowano wzorzec TRAIL/IP-10/CRP u dorosłych pacjentów z podejrzeniem infekcji takich jak zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc. Wstępna analiza pokazała, że badanie wzorca miało czułość 98 %, specyficzność 95 %, wartość predykcyjną dodatnią 91 % i wartość predykcyjną ujemną 99 %, a zatem było bardzo skuteczne. Pokazano również, że wzorzec poprawił zgodność diagnozy w momencie interwencji i „końcowej diagnozy” (referencyjnej) z 56 % do 87 %. Ale projekt poszedł o krok dalej. Dr Gottlieb i jej zespół stworzyli kompaktowe, przyłóżkowe, łatwe w użyciu narzędzie do mierzenia stężeń wielu białek z dokładnością porównywalną do laboratoryjnej. „System diagnostyczny, nazywany MeMed Key™, zawiera analizator i jednorazowy wkład zawierający wszystkie odczynniki. Wykorzystywana chemiluminescencja i chemia cząstek magnetycznych jest podobna do tej stosowanej w dużych automatycznych analizatorach immunologicznych, a pomiar wzorca TRAIL/IP-10/CRP zajmuje 15 minut. To otwiera drogę do zastosowania w wielu sytuacjach klinicznych”, opowiada z entuzjazmem pani doktor. Ponieważ test MeMed BV™ jest kompatybilny z surowicą – rodzajem próbki, która wymaga koagulacji i odwirowania – jest on odpowiedni tylko dla szpitali, co uniemożliwia szersze zastosowanie przez lekarzy. Dr Gottlieb i jej zespół chcą, aby MeMed BV™ był kompatybilny z małymi ilościami krwi kapilarnej w celu rozszerzenia możliwości zastosowania w gabinetach lekarskich, jak również komercjalizacji obu testów w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Słowa kluczowe

Respiratory-ImmunoDx, ostra infekcja płuc, antybiotykooporność, MeMed BV, LRTI, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, diagnostyka, badanie przyłóżkowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania