CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Wyniki światowego badania pomogą zmienić błędne wyobrażenia na temat raka

Błędne wyobrażenia na temat przyczyn chorób nowotworowych są źródłem ogromnego stresu u pacjentów i powodem do skonfundowania w świecie medycznym. Na zlecenie Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC - International Union Against Cancer) Roy Morgan Research i Gallup Internati...

Błędne wyobrażenia na temat przyczyn chorób nowotworowych są źródłem ogromnego stresu u pacjentów i powodem do skonfundowania w świecie medycznym. Na zlecenie Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC - International Union Against Cancer) Roy Morgan Research i Gallup International przeprowadziły ankietę, której wyniki rzucają pewne światło na ten problem. Okazuje się, że ludzie mają tendencję do przeceniania zagrożeń wynikających z czynników środowiskowych, nawet jeżeli ich wpływ na zachorowanie jest niewielki. Z drugiej strony natomiast lekceważą rolę różnych ryzykownych zachowań jako czynników chorób nowotworowych. Wyniki ankiety zaprezentowano na Światowym Kongres Onkologicznym UICC (World Cancer Congress), który odbył się niedawno w Szwajcarii. W oparciu o próbę 29.925 osób z 29 krajów naukowcy określili obszary, w których można ocalić życie pacjenta oraz błędne wyobrażenia, którym można zaradzić. Jest to pierwsze tego rodzaju badanie, w szczególności z uwagi na to, że zebrano w jego ramach porównywalne dane dotyczące postrzegania czynników ryzyka nowotworowego z perspektywy globalnej. Według przewodniczącego-elekta UICC dr. Davida Hilla rezultaty badania skłonią rządy na całym świecie do organizowania kampanii edukacyjnych umożliwiających poprawę życia wielu ludzi. - Badanie ukazuje ważne, nie słyszane dotąd informacje - mówi dr Hill, kierujący również australijską organizacją Cancer Council Victoria. - Tego rodzaju dane pomagają nam w ilościowym ujęciu różnic występujących pomiędzy poszczególnymi krajami oraz w ustaleniu obszarów, w których potrzeba dodatkowych wysiłków. - Niektóre z tych krajów rzadko kiedy dysponowały jakimikolwiek danymi populacyjnymi, pomocnymi w planowaniu programów. Zdaniem dr. Hilla należy ludziom dać wskazówki uświadamiające im konieczność zmiany, w szczególności w zakresie postrzegania chorób nowotworowych. - Trzeba im pokazać, jak dokonać zmiany, trzeba im zapewnić środki i wsparcie w tej zmianie - wyjaśnia dr Hill. Jak dodaje, zmianę można osiągnąć także dzięki wzmocnieniu pozytywnemu. - Wszystko to można uzyskać dzięki programom edukacyjnym dającym motywację do zmiany zachowań i wspierających tę zmianę. Z badania wynika, że mieszkańcy krajów o wysokim poziomie dochodów wyższe postrzegane ryzyko nowotworowe (59%) wiążą z niewystarczającym spożyciem warzyw i owoców niż ze spożyciem alkoholu (51%). Tymczasem, według naukowców, dowiedziono, że w porównaniu z profilaktycznym efektem jedzenia warzyw i owoców spożycie alkoholu ma bardzo szkodliwy wpływ na stan zdrowia pacjenta. Odsetek takich odpowiedzi jest niższy w przypadku krajów o średnim i niskim poziomie dochodów - związek między spożyciem alkoholu a ryzykiem nowotworowym nie występuje według 26% respondentów o średnich dochodach oraz 15% respondentów o niskich dochodach. Z ankiety wynika także, że na skuteczność terapii nowotworowej mieszkańcy krajów o średnich i niskich dochodach zapatrują się raczej pesymistycznie, natomiast mieszkańcy krajów o wysokich dochodach - raczej optymistycznie. Według 48% respondentów z grupy o niskich dochodach rak nie jest naprawdę uleczalny i "niewiele można zrobić". Sceptyczny stosunek do terapii onkologicznej ma jedynie 17% respondentów z grupy o wysokich dochodach oraz 39% respondentów z grupy o średnich dochodach. Do grupy państw o wysokim poziomie dochodów zaliczono w badaniu m.in. Australię, Austrię, Czechy, Grecję, Nową Zelandię i Stany Zjednoczone. Pośród krajów o średnich dochodach znalazły się Gruzja, Panama, Rumunia i Ukraina. Jako kraje o niskim poziomie dochodów wybrano natomiast Kenię i Nigerię. Większość respondentów z wszystkich 29 krajów stwierdziła, że skłonni są akceptować pogląd, że to czynniki zewnętrzne (np. zanieczyszczenia) mogą wywoływać raka, nie zaś czynniki, na które oni sami mają wpływ, np. masa ciała. Jeżeli chodzi o terapię, 72% respondentów z grupy o wysokich dochodach uważało, że decyzję o jej przebiegu powinien podjąć chory wspólnie z lekarzem lub sam chory, natomiast 75% respondentów o niskich dochodach było zdania, że decyzja powinna być w gestii lekarza. Dr Hill zapowiedział, że uzyskane w ramach badania informacje zostaną wykorzystane przez UICC do podniesienia poziomu świadomości na całym świecie, w szczególności w zakresie opracowania skutecznych programów walki z nowotworami.

Kraje

Australia

Powiązane artykuły