Skip to main content

Inish Mini for On-Site Rapid Detection of Bacteria in Beer Directly from the Tap

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pionierska metoda testowania i monitorowania jakości piwa na miejscu

Na rynku istnieje niezaspokojone dotychczas zapotrzebowanie na szybkie, dokładne i poręczne urządzenie do analizy poziomów zanieczyszczeń w piwie beczkowym. W ramach wspieranej przez Unię Europejską inicjatywy powstało przenośne, niezawodne i tanie rozwiązanie pozwalające na wykrywanie skażenia bakteryjnego lub obecności drożdży w piwie.

Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne

Obecnie browary nie są w stanie kontrolować jakości piwa beczkowego dostarczanego klientom. Ryzyko zanieczyszczenia piwa powstaje bowiem w momencie podłączania beczek do nalewaka, pomimo tego, że opuszczające browar beczki są całkowicie sterylne. „Standardową metodą wykrywania poziomów zanieczyszczeń w piwie lanym jest hodowla kultur bakterii na płytce agarowej, jednak takie badanie zajmuje wiele czasu, nie może być wykonane na miejscu, a otrzymanie wiążących wyników może potrwać nawet do pięciu dni”, stwierdziła Vivienne Williams, koordynatorka finansowanego przez Unię Europejską projektu INISH MINI-BAR. Badanie polegające na pomiarze poziomu adenozynotrifosforanu przy pomocy luminometru jest dużo szybsze niż hodowla kultur, jednak metoda ta nie pozwala na pomiar zanieczyszczeń bezpośrednio na podstawie samego piwa, a zarazem charakteryzuje się dużo niższą niezawodnością. Nowy sposób kontroli jakości piwa Projekt INISH MINI-BAR zajął się rozwiązaniem ograniczeń obu dotychczas stosowanych metod, opracowując przenośne urządzenie, które pozwala na szybką i dokładną analizę poziomów bakterii, drożdży oraz zanieczyszczeń w piwie beczkowym na miejscu, po podaniu bezpośrednio z nalewaka. Nowe rozwiązanie umożliwia przeprowadzanie kontroli czystości, co pozwala osobom odpowiedzialnym za czyszczenie nalewaków do dostosowania harmonogramu czyszczenia do faktycznych potrzeb. Urządzenie pomaga także w wykrywaniu problemowych obszarów oraz nalewaków w barach, które mogą być związane z nieprawidłowym czyszczeniem lub niedostatecznie częstym używaniem niektórych części i elementów. Solidne urządzenie wyposażone w łatwy w obsłudze ekran dotykowy łączy w sobie możliwości analizy próbek mikrocieczowych oraz pomiaru impedancji, zapewniane przez zaawansowane rozwiązania elektroniczne. Zastosowane rozwiązania upraszcza proces przetwarzania próbek i pozwala na otrzymanie wyników badań w ciągu zaledwie 60-90 sekund. Wykrywanie impedancji pozwala na policzenie i analizę bakterii, drożdży oraz innych zanieczyszczeń. Innowacyjne rozwiązanie wymaga minimalnego przygotowania próbki, a przedstawiane rezultaty są łatwe w interpretacji. Czerwone światło oznacza, że w badanej próbce znajduje się ponad 20 000 cząstek/ml. W takim przypadku należy natychmiast oczyścić nalewak oraz cały sprzęt do rozlewania piwa. Zielona kontrolka wskazuje, że sprzęt jest czysty. Przewaga konkurencyjna Partnerzy projektu przeprowadzili próby rozwiązania, testując poziomy zanieczyszczeń w 40 próbkach piwa pobranych w różnych barach na terenie Dublina. Na podstawie tych samych próbek przeprowadzono także badania hodowli kultur na płytkach agarowych, które pozwoliły na ocenę rzetelności oraz dokładności wyników uzyskanych dzięki opracowanemu rozwiązaniu. Wyniki przeprowadzonych prób pokazują, że urządzenie stanowi doskonałą alternatywę dla hodowli kultur w laboratoriach. Następnie we współpracy z przedsiębiorstwem zajmującym się czyszczeniem nalewaków i sprzętu do rozlewania piwa, zespół projektu przeprowadził testy terenowe rozwiązania na terenie Zjednoczonego Królestwa. Zastosowane urządzenie pozwoliło na skuteczne wykrywanie problematycznych obszarów w barach i umożliwiło weryfikację procedur czyszczenia. W 2019 roku na całym świecie mają się odbyć kolejne próby i badania przeprowadzone przy użyciu nowego urządzenia, zorganizowane we współpracy z największymi browarami oraz przedsiębiorstwami w branży rozlewania piwa. Jedną z kluczowych korzyści dla środowiska, które niesie za sobą nowa metoda, jest znaczne zmniejszenie zużycia wody. Oczekuje się, że rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie częstotliwości czyszczenia linii o około 20 %, co pozwoli na zaoszczędzenie milionów litrów wody w każdym obszarze. „Rozwiązanie INISH MINI-BAR pomoże browarom oraz właścicielom barów zwiększyć zyski, zmniejszyć liczbę utraconych klientów i ograniczyć szkody spowodowane niską jakością produktów”, podsumowała Williams. „Dla klientów liczy się bowiem tylko jeden test – jakość podawanego piwa”. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność piw niskoalkoholowych oraz bezalkoholowych, które są bardziej podatne na zanieczyszczenia bakteryjne, nowatorska technologia może okazać się jeszcze bardziej użyteczna.

Słowa kluczowe

INISH MINI-BAR, piwo, zanieczyszczenie, bakterie, hodowla kultur na płytkach agarowych, nalewak, piwo beczkowe, drożdże, bary

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania