Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Stale w centrum zainteresowania: otwarcie konferencji KE nt. HIV/AIDS, malarii i gruźlicy

Komisja Europejska otworzyła dnia 13 listopada dwudniową międzynarodową konferencję poświęconą chorobom związanym z ubóstwem. W centrum zainteresowania uczestników konferencji są trzy wielkie globalne choroby śmiertelne: HIV/AIDS, malaria i gruźlica (TB). Około 450 wybitnych n...

Komisja Europejska otworzyła dnia 13 listopada dwudniową międzynarodową konferencję poświęconą chorobom związanym z ubóstwem. W centrum zainteresowania uczestników konferencji są trzy wielkie globalne choroby śmiertelne: HIV/AIDS, malaria i gruźlica (TB). Około 450 wybitnych naukowców, polityków, przedstawicieli świata biznesu, NGO (ze znaczącym udziałem krajów, w których choroby te są pandemiczne), organizacji międzynarodowych oraz ekspertów zebrało się w Brukseli, aby dyskutować na temat skuteczności badań finansowanych ze środków unijnych w zakresie opanowania tych chorób i wyzwań stojących przed tymi badaniami. Komisarz Janez Potocnik powiedział w przemówieniu otwierającym, że "AIDS, TB i malaria zabijają każdego roku pięć milionów ludzi. Czy nie jest nam dosyć trudno sobie to wyobrazić? Zatem wyobraźcie sobie niemal połowę ludności Danii unicestwioną w ciągu jednego roku przez chorobę zakaźną. Czy zgodzilibyśmy się na coś takiego? Sądzę, że odpowiedź jest dla wszystkich oczywista. Wszystkie osoby zainteresowane i wpływowe muszą wziąć za to odpowiedzialność" - dodał. "Musimy się skoncentrować i być pragmatyczni. Musimy skoncentrować nasze wysiłki na tych działaniach, które będą najskuteczniejsze." Konferencja ma na celu zidentyfikowanie wąskich gardeł w procesach badawczych i wyjaśnienie roli, jaką badania finansowane ze środków unijnych mogą odegrać w zwalczaniu wspomnianych trzech chorób. Komisarz Potocnik nakreślił trzy główne cele konferencji: odzyskać parcie polityczne, aby kontynuować i intensyfikować badania; informować o działaniach badawczych wspieranych przez KE od 2002 roku; oraz wysłuchać zainteresowane strony w celu ustalania priorytetów badawczych w zakresie chorób związanych z ubóstwem w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). Ważne jest, jak zauważył Komisarz Potocnik, aby poświęcać chorobom związanym z ubóstwem taką uwagę, na jaką zasługują. W ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE przeznaczono ponad 450 milionów EUR na badania i opracowanie nowych leków, szczepionek i badań klinicznych w zakresie chorób związanych z ubóstwem. Obecnie prowadzonych jest ponad 80 wspólnych projektów, w które zaangażowanych jest ponad 250 zespołów badawczych. Równie istotne jest zidentyfikowanie luk, które można uzupełnić poprzez działania finansowane z 7PR lub innych inicjatyw unijnych - zauważył Komisarz Potocnik - oraz zachęcanie sektora publicznego do zaangażowania się we wspólną walkę przeciwko tym chorobom zakaźnym. Uczestnicy konferencji między innymi otrzymali najświeższe informacje o postępach partnerstwa europejsko-azjatyckiego EDCTP (Partnerstwo między Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych). EDCTP przeznaczyło w tym roku ponad 80 milionów EUR na badania nad HIV/AIDS, TB i malarią w Afryce, co według Komisarza Potocnika stanowi "bodziec dla inwestycji europejskich w badaniach nad chorobami związanymi z ubóstwem oraz zachętę do rozwijania współpracy naukowców europejskich i afrykańskich". Stałe rozprzestrzenianie się HIV na całym świecie pociąga za sobą niszczycielskie konsekwencje. AIDS spowodował śmierć 20 milionów ludzi w ciągu ostatnich 20 lat, a ponad 40 milionów ludzi jest obecnie zarażonych wirusem. Rok rocznie odnotowywanych jest osiem milionów nowych przypadków aktywnej gruźlicy (TB), a w tym samym czasie dwa miliony zarażonych tą chorobą umiera. To najczęściej odnotowywana przyczyna śmierci osób zakażonych wirusem HIV. Rosnąca odporność wielolekowa stała się istotnym czynnikiem w zwalczaniu TB jako problemu zdrowotnego na skalę światową, co sprawia, że udoskonalone szczepionki są pilnie potrzebne, gdyż skuteczność starych szczepów słabnie. Malaria to stały problem zdrowotny, dotykający około 40% populacji świata - około 300 milionów ludzi jest zakażonych, a każdego roku 1 milion umiera. Odporność na leki przeciwmalaryczne doprowadza do wzrostu liczby zgonów. Według Komisji intensywna profilaktyka i wysiłki terapeutyczne są nadal pilnie potrzebne. Komisarz Potocnik przyznał, że potrzebne jest wznowienie wysiłków, aby stworzyć motywację do opracowania i udostępnienia nowych i niedrogich leków przeciwko HIV/AIDS, malarii oraz TB, podkreślając, że "koszt nie powinien stanowić przeszkody w leczeniu". Zauważył również, iż uruchomienie nowego partnerstwa publiczno-prywatnego powinno korzystnie wpłynąć na globalne działania badawcze koncentrujące się na tych chorobach. Mówił na temat ważnych pytań, przed jakimi stają ustawodawcy, naukowcy i NGO walczący z tymi chorobami, a podsumowując powiedział: "Znalezienie odpowiedzi na te pytania jest zarówno naszym obowiązkiem jak i, bez cienia przesady, sprawą życia lub śmierci dla wielu ludzi".

Powiązane artykuły