Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Pomysły ogłoszone

Komisja Europejska ogłosiła dwa zaproszenia do składania wniosków w programie Pomysły w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). Zaproszenia dotyczą: Grantów ERB (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) dla badaczy rozpoczynających niezależną karierędla rozpoczynających, niez...

Komisja Europejska ogłosiła dwa zaproszenia do składania wniosków w programie Pomysły w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). Zaproszenia dotyczą: Grantów ERB (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) dla badaczy rozpoczynających niezależną karierędla rozpoczynających, niezależnych naukowców - To działanie wspiera naukowców, którzy rozpoczynają lub budują swój niezależny zespół badawczy lub, w zależności od dziedziny, swój własny program badań naukowych. Zaproszenie jest podzielone na dwa podzaproszenia w trzech głównych dziedzinach badań naukowych: - fizyka i inżynieria; - nauki przyrodnicze; - nauki społeczne i humanistyczne. Działań koordynacyjnych i wspierających (CSA) ERB - Działanie wspiera niezależną pracę badawczą mającą na celu analizę roli ERB oraz pomoc w rozwijaniu strategii monitorowania i oceny działalności ERB. Ostateczne terminy składania wniosków są różne dla poszczególnych zaproszeń i podzaproszeń. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych podanych poniżej.Więcej informacji na temat zaproszeń można znaleźć na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs