Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Przetarg: Monitorowanie zastosowania protokołu IPv6

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów przy Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składana ofert na przeprowadzenie badań nad zastosowaniem nowego protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6). Celem badania jest monitorowanie i raportowanie poziomu ...

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów przy Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składana ofert na przeprowadzenie badań nad zastosowaniem nowego protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6). Celem badania jest monitorowanie i raportowanie poziomu zastosowania IPv6 w Europie, w miarę możliwości wraz z odpowiednimi strategicznymi zaleceniami w celu zapewnienia sprawnego przejścia od protokołu internetowego w wersji 4 (IPv4) do nowego protokołu.Aby uzyskać więcej informacji należy kontaktować się z: Komisją Europejską Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Do: p. Jacques Babot BU25 05/098 B-1049 Bruksela Tel. +32 2 296 3594 Faks +32 2 296 8365 e-mail: INFSO-F4-IPV6-MONITORING@ec.europa.eu Więcej informacji nt. zaproszenia można znaleźć na stronie: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170673-2008:TEXT:EN:HTML