Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Przetarg: Badanie możliwości rynkowych dla magazynowania energii elektrycznej w zastosowaniach stacjonarnych w UE

Instytut Energii przy Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej ogłosił zaproszenie do składania ofert na badanie możliwości rynkowych dla magazynowania energii elektrycznej w zastosowania stacjonarnych w UE. Celem badań jest dogłębna analiza różnorakich zastosowań kom...

Instytut Energii przy Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej ogłosił zaproszenie do składania ofert na badanie możliwości rynkowych dla magazynowania energii elektrycznej w zastosowania stacjonarnych w UE. Celem badań jest dogłębna analiza różnorakich zastosowań komercyjnych w sektorze energetycznym w Unii Europejskiej, które mogłyby stać się głównymi sposobami powszechnego magazynowania energii elektrycznej w najbliższych latach w Europie. Instytut Energii mieszczący się w Petten, w Holandii, zapewnia wsparcie naukowe i techniczne na różnych etapach formułowania europejskiej polityki w zakresie energii.Aby uzyskać więcej informacji należy kontaktować się z: Komisja Europejska Wspólnotowe Centrum Badawcze Instytut Energii Do: Marianka Jelierse Westerduinweg 3 1755 LE Petten Holandia Tel. +31 224 56 50 14 Faks +31 224 56 56 07 e-mail: JRC-IE-PROCUREMENT@ec.europa.eu Więcej informacji nt. zaproszenia można znaleźć na stronie: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202858-2008:TEXT:EN:HTML