Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Hodowlane nielotne komary mają ograniczyć rozprzestrzenianie się gorączki krwotocznej denga

Brytyjsko-amerykański zespół przeprowadził introdukcję nowego gatunku nielotnej samicy komara w ramach próby powstrzymania rozprzestrzeniania się roznoszonego przez komary wirusa gorączki krwotocznej denga, poważnej choroby o objawach grypowych, która zagraża milionom osób. Wy...

Brytyjsko-amerykański zespół przeprowadził introdukcję nowego gatunku nielotnej samicy komara w ramach próby powstrzymania rozprzestrzeniania się roznoszonego przez komary wirusa gorączki krwotocznej denga, poważnej choroby o objawach grypowych, która zagraża milionom osób. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Scientists (PNAS). Gorączka krwotoczna denga (znana również pod nazwą gorączki łamiącej kości z powodu wywoływanego przez nią silnego ból mięśni i stawów) jest roznoszona przez samice komarów gatunku Aedes aegypti. Stanowi jeden z największych problemów zdrowotnych na świecie, bowiem każdego roku odnotowywanych jest od 50 do 100 milionów przypadków, a zagrożonych jest w skali globalnej 40 milionów osób. Choroba rozprzestrzenia się w ponad 100 regionach na świecie, w tym w Ameryce Południowej, północnej Australii, Indiach, Filipinach, Tajlandii i Wietnamie. W odróżnieniu od malarii występuje zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Na dzień dzisiejszy nie ma na nią ani szczepionki, ani metody jej leczenia. | Komary zmodyfikowane genetycznie zostały stworzone przez konsorcjum naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine (UCI) w USA, Uniwersytetu Oksfordzkiego i przedsiębiorstwa biotechnologicznego Oxitec z Wlk. Brytanii. Oczekuje się, że nowe nielotne samice komarów szybko wyginą w naturalnym środowisku, zdecydowanie ograniczając przenoszenie gorączki krwotocznej denga. Zespół naukowców przeprowadził eksperymenty, które miały na celu genetyczną modyfikację samców komarów gatunku Ae. aegypti, tak aby po sparowaniu kolejne pokolenie samic było niezdolne do lotu. Zespół ma nadzieję, że nowa rasa mogłaby osłabić występującą naturalnie populację komarów w zaledwie dziewięć miesięcy. "Z uwagi na niewystarczającą skuteczność obecnych metod monitorowania dengi, pilnie potrzebne są nowe sposoby" - mówi profesor Anthony James z UCI. "Kontrola nad komarem przenoszącym tego wirusa mogłaby znacząco obniżyć zapadalność i umieralność ludzi na tę chorobę." Zespół wykorzystał koncepcje wypracowane przez przedsiębiorstwo Oxitec polegające na wprowadzeniu zmian genetycznych u samców komara, które zakłócają rozwój mięśni skrzydeł u potomstwa płci żeńskiej, co uniemożliwia im latanie. Samce mogą nadal latać i nie wykazują żadnych skutków ubocznych w następstwie zmienionego genu. "Technologia jest całkowicie specyficzna dla gatunku, a uwolnione samce będą się parować wyłącznie z samicami tego samego gatunku" - mówi Luke Alphey z Oxitec. "Jest w znacznie większym stopniu ukierunkowana i przyjazna dla środowiska niż podejścia oparte na rozpylaniu chemicznych insektycydów, co wiąże się z zanieczyszczeniem chemicznym." "Kolejną interesującą cechą tej metody jest jej egalitarność - wszystkie osoby z terenów objętych działaniem są w równej mierze chronione, niezależnie od zamożności, władzy czy wykształcenia" - dodaje. To pionierskie podejście do monitorowania rozprzestrzeniania się gorączki krwotocznej denga, ale zespół naukowców twierdzi, że ta nowatorska metoda mogłaby również zostać zaadaptowana do innych gatunków komarów, które przenoszą malarię i gorączkę Zachodniego Nilu.

Kraje

Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły