Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Dlaczego zapalenie tkanki tłuszczowej nie zawsze jest złe

Według wyników nowych badań dofinansowanych ze środków unijnych zapalenie tkanki tłuszczowej w organizmie nie zawsze musi być szkodliwe, co różni się do wcześniejszych poglądów, które wiązały zapalenie z insulinoopornością i ostatecznie cukrzycą typu 2. Odkrycia mogą ostateczn...

Według wyników nowych badań dofinansowanych ze środków unijnych zapalenie tkanki tłuszczowej w organizmie nie zawsze musi być szkodliwe, co różni się do wcześniejszych poglądów, które wiązały zapalenie z insulinoopornością i ostatecznie cukrzycą typu 2. Odkrycia mogą ostatecznie przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia cukrzycy typu 2. Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Karolinska Institutet w Szwecji zostały opublikowane w czasopiśmie New England Journal of Medicine (NEJM). Źródłem unijnego wsparcia były dwa projekty: HEPADIP (Tkanka wątrobowa i tłuszczowa oraz dysfunkcja wątroby w syndromie metabolicznym), który otrzymał 11,7 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR) oraz ADAPT (Adipokiny jako cele leków w zwalczaniu negatywnego wpływu nadmiaru tkanki tłuszczowej), który został dofinansowany na kwotę 3 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Poprzednie prace zespołu z Karolinska Institutet wykazały, że organizmy dorosłych ludzi stale wytwarzają nowe komórki tłuszczowe (adipocyty), które zastępują martwe komórki Co więcej organizmy osób z nadwagą wytwarzają i zastępują więcej adipocytów niż organizmy osób szczupłych. U pacjentów z nadwagą tkanka tłuszczowa charakteryzuje się niskim stopniem zapalenia i wyższymi poziomami czynników zapalnych takich jak czynniki martwicy nowotworu (TNF-alfa) i interleukina 6. Białka te uznaje się za wyjątkowo szkodliwe, ponieważ zmieniają funkcję tkanki tłuszczowej i wiadomo, że hamują działanie insuliny. Jednak naukowcy zastanawiali się, czy aby białka te nie odgrywają w rzeczywistości kluczowej roli w normalnym funkcjonowaniu tkanki tłuszczowej. "Zapalenie może być niezbędne do odczuwania potrzeb odżywczych i utrzymania homeostazy w tkance tłuszczowej" - piszą naukowcy w artykule. W ramach ostatnich badań naukowcy pobrali próbki tkanki tłuszczowej od 23 zdrowych, szczupłych młodych ludzi, których wskaźnik masy ciała (BMI) wynosił od 20 do 25. Zespół przeanalizował poziom czynników zapalnych w próbkach. Wyniki pokazały ścisłą zależność między zdolnością tkanki tłuszczowej do wytwarzania TNF-alfa a BMI kobiet oraz wielkością i liczbą komórek tłuszczowych. "Przyjęto hipotezę, że zapalenie tkanki tłuszczowej jest pośrednią przyczyną insulinooporności, a przez to cukrzycy typu 2" - stwierdza naczelny autor artykułu, profesor Peter Arner z Oddziału Endokrynologii Karolinska Institutet. "Jednakże kiedy zbadaliśmy tkankę tłuszczową zdrowych i szczupłych młodych kobiet odkryliśmy, że zapalenie jest również niezbędne do przetwarzania komórek tłuszczowych w szczupłą, zdrową tkankę. Powyższe spostrzeżenia dotyczą wyłącznie TNF-alfa, ponieważ nie było związku między innymi czynnikami zapalenia a wielkością czy liczbą adipocytów." Zespół przeprowadził ten sam test na młodych, otyłych kobietach, których wskaźnik BMI wynosił od 31 do 48 i nie odkrył żadnego powiązania poziomu TNF-alfa ze wskaźnikiem BMI tkanki tłuszczowej w organizmie czy objętością adipocytów. "Nasze [...] odkrycia sugerują, że TNF-alfa u szczupłych kobiet w okresie przedmenopauzalnym pełni rolę fizjologiczną w określaniu całkowitej masy i objętości tkanki tłuszczowej, być może poprzez regulację adipogenezy lub przechowywanie lipidów w adipocytach (lub jedno i drugie)" - jak piszą naukowcy. "Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to samo dotyczy starszych kobiet i mężczyzn." Zespół profesora Arnera planuje obecnie kontynuowanie badań nad sposobem regulacji przez TNF-alfa regeneracji i rozpadu komórek tłuszczowych. Ostatecznie naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich prac doprowadzą do opracowania nowych metod leczenia cukrzycy typu 2 skutecznie przynosząc pomoc osobom cierpiącym na najpowszechniej występującą na świecie postać choroby, która odpowiada za niemal 90% przypadków cukrzycy w Europie.

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły