European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania ofert w związku z umową ramową o świadczenie usług w zakresie oceny badań naukowych i analizy polityki badań naukowych

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert w związku z umową ramową o świadczenie usług w zakresie oceny badań naukowych i analizy polityki badań naukowych. Celem umowy ramowej jest zapewnienie instrumentu, za pomocą którego służby Komisji, Agencja Wykonawcza...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert w związku z umową ramową o świadczenie usług w zakresie oceny badań naukowych i analizy polityki badań naukowych. Celem umowy ramowej jest zapewnienie instrumentu, za pomocą którego służby Komisji, Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA), Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) i wspólne inicjatywy technologiczne będą mogły korzystać z usług oceny przedsięwzięć badawczych Unii Europejskiej i analizy polityki w zakresie europejskich badań naukowych. Zaproszenie podzielono na trzy części: - Część 1: ocena programów badawczych i polityki w dziedzinie badań. - Część 2: gromadzenie danych i wskaźniki efektywności na potrzeby monitorowania polityki w zakresie europejskich badań naukowych. - Część 3: analiza polityki w dziedzinie badań naukowych i innowacji: opracowanie wytycznych dotyczących polityki i przygotowanie warsztatów. Część 1 poświęcona jest ocenie programów badawczych i polityki w dziedzinie badań. Zadania wchodzące w jej zakres dotyczą oceny działalności (oceny skutków "ex ante", oceny "ex ante", oceny okresowej i oceny "ex post") związanej z programami ramowymi i europejską przestrzenią badawczą (ERA). Zadania mogą wiązać się z oceną różnych aspektów ERA, programów ramowych jako całości, programów szczegółowych lub kierunków działań, bądź wyspecjalizowanych działań realizowanych poprzez programy ramowe albo inicjatywy ERA. Część 2 dotyczy gromadzenia danych i wskaźników efektywności na potrzeby monitorowania polityki w zakresie europejskich badań naukowych. Celem nadrzędnym jest zapewnienie danych statystycznych, wskaźników i analiz, które pomogą odbiorcom usług w dalszym tworzeniu opartego na dowodach systemu monitorowania postępów w kierunku europejskiej przestrzeni badawczej oraz gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, a także w przeprowadzaniu analizy porównawczej z sytuacją w krajach na całym świecie. Część 3 koncentruje się na analizie polityki w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz opracowaniu wytycznych dotyczących polityki i przygotowaniu warsztatów. Przedmiotem prac przewidzianych w tej część jest opracowanie wytycznych i przygotowanie warsztatów, których celem będzie zbadanie kwestii związanych z polityką w zakresie badań i innowacji oraz jej wzajemnego oddziaływania z polityką w innych dziedzinach (łączenie polityki), także w kwestii konkurencyjności.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Dział A.3 SDME 2/41 1049 Bruksela Belgia E-mail: rtd-fwc@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262618-2010:TEXT:PL:HTML&tabId=0