Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pokaz energii odnawialnej

Zbliżające się targi podkreślą inicjatywę Komisji Europejskiej, która ma umożliwić osiągnięcie celów polityki energetycznej w zakresie źródeł odnawialnej energii, wydajności energetycznej, ekologicznego transportu i alternatywnych paliw. Jedenasta edycja dorocznych Międzynar...

Zbliżające się targi podkreślą inicjatywę Komisji Europejskiej, która ma umożliwić osiągnięcie celów polityki energetycznej w zakresie źródeł odnawialnej energii, wydajności energetycznej, ekologicznego transportu i alternatywnych paliw. Jedenasta edycja dorocznych Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej, Wydajnych Energetycznie Budynków i Renowacji (Renexpo) składać się będzie z wystaw poświęconych różnym tematom ze szczególnym uwzględnieniem w tym roku bioenergii. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Augsburgu, Niemcy, w dniach od 7 do 10 października 2010 r. Renexpo jest członkiem kampanii "Zrównoważona energia dla Europy", która stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej w ramach programu Inteligentna Energia - Europa. Celem inicjatywy jest podniesienie ogólnej świadomości na temat zrównoważonej produkcji energii i jej konsumpcji wśród osób prywatnych, spółek, stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz. Zużycie energii w Unii Europejskiej stale rośnie, a Europejczycy są uzależnieni od importowanych paliw kopalnych, co negatywnie odbija się na bezpieczeństwie dostaw energii. Wzrost wykorzystania paliw kopalnych ma także ujemny wpływ na środowisko. Za pomocą tej kampanii Komisja Europejska dąży do obniżenia emisji dwutlenku węgla i spowolnienia procesu globalnego ocieplenia. Jako członek kampanii Renexpo uzyskuje szereg korzyści, w tym cały wachlarz usług promocyjnych i narzędzi, które są udostępniane przez Komisję Europejską, jak również możliwość współpracy z innymi partnerami inicjatywy. Kampania "Zrównoważona energia dla Europy" jest kontynuacją innych inicjatyw KE. W ciągu ostatnich lat wdrożono szereg ważnych programów unijnych, których celem było wspieranie sektora zrównoważonej energii zarówno pod względem źródeł energii odnawialnej, jak i wydajności energetycznej, a także realizowanie konkretnych projektów i rozpowszechnianie ich osiągnięć w celu zademonstrowania korzyści płynących z nowych technologii i narzędzi. Oczekuje się, że w targach wezmą udział przedstawiciele ponad 40 krajów. Reprezentowany będzie cały rynek energii odnawialnej, od paneli słonecznych, przez energię geotermalną, po biomasę i wydajne energetycznie budynki. Jednym z głównych wydarzeń będzie "WoodEnergy", sekcja poświęcona wytwarzaniu ciepła i energii z drewna. Targi zyskały reputację jednych z najważniejszych w branży. Swoje miejsce podczas wydarzenia znajdzie także kogeneracja; ponadto przewidziano czas i miejsce dla zainteresowanych uczestników do sieciowania i wymiany pomysłów na dalszy rozwój tej dziedziny. Odbędzie się również konferencja poświęcona małej i mikro kogeneracji. Oprócz tego zaplanowano cały szereg innych konferencji w czasie targów. 10. Międzynarodowa Konferencja Niemieckiego Stowarzyszenia Bioenergii nt. Energii Drzewnej pozwoli przedsiębiorcom i ekspertom z branży drzewnej wymienić się wiedzą i zdobyć nowe kontakty. Wśród innych zaplanowanych konferencji znalazło się spotkanie na temat małej i średniej gazyfikacji drewna, przegląd włoskiego rynku wydajności energetycznej, kongres nt. małych turbin wiatrowych oraz konferencja nt. miast przyszłości. W trakcie targów przyznane zostaną specjalne nagrody energetyka osobom, które wniosły wybitny wkład w sektor energii odnawialnej.

Kraje

Niemcy