European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-09

Article available in the following languages:

Raport ESF: Europa może być liderem w dziedzinie biotechnologii morskich.

Rada Morska Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF) twierdzi w swoim ostatnim raporcie, że Europa może zostać liderem w dziedzinie biotechnologii morskich do roku 2020. Najnowsze dane wskazują, że rynek biotechnologii morskich szacowany jest na 2,8 mld EUR, a jego potencjał wzros...

Rada Morska Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF) twierdzi w swoim ostatnim raporcie, że Europa może zostać liderem w dziedzinie biotechnologii morskich do roku 2020. Najnowsze dane wskazują, że rynek biotechnologii morskich szacowany jest na 2,8 mld EUR, a jego potencjał wzrostu wynosi nawet do 12% rocznie, jeśli przemysł i środowiska akademickie zaczną ze sobą współpracować. Eksperci ESF twierdzą, że cztery morza i dwa oceany Europy oferują różnorodne warunki temperaturowe, ciśnieniowe, oświetleniowe i chemiczne, od płytkich wód przybrzeżnych do głębi oceanicznych. Zmiany, które pozwoliły rozlicznym organizmom morskim rozwijać się w tych warunkach, doprowadziły do powstania żywej biblioteki różnorodności biologicznej, która pozostaje niezbadana i niewystarczająco dobrze wykorzystana, twierdzi Rada Morska Fundacji. Biotechnolodzy morscy mogą korzystać z tych zasobów, by opracowywać nowe produkty i usługi, a z drugiej strony, pomóc w wymyśleniu rozwiązań dla problemów, z którymi boryka się nasza planeta. Chodzi między innymi o zapewnienie trwałych dostaw żywności i energii, innowacyjnych materiałów i procesów przemysłowych oraz wynalezienie nowych leków i metod leczenia. “Biotechnologia morska nie tylko tworzy miejsca pracy i dobrobyt, ale może także przyczynić się do rozwoju bardziej proekologicznych, inteligentniejszych gospodarek” - tłumaczy Lars Horn z Norweskiej Rady Badawczej oraz przewodniczący Rady Morskiej. “Japonia, Chiny oraz Stany Zjednoczone już inwestują w biotechnologie morskie. Jeśli nie podejmiemy działań, Europa na tym straci.” Jednym ze sposobów, w jaki Europejczycy mogą pomóc zrealizować cele strategii Europa 2020, jest promowanie biopaliw. Na przykład, uprawa mikroalg do produkcji paliwa mogłaby doprowadzić do zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych. Rada Morska ESF twierdzi, że ta technologia jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na okiełznanie bioenergii z oceanów, ale niezbędne są bardziej szczegółowe badania, by stymulować produkcję i redukować koszty. Eksperci twierdzą także, że wody europejskie są potencjalnym źródłem lekarstw, biomateriałów oraz produktów przemysłowych, w tym także biopolimerów (polimerów ulegających biodegradacji). Europejscy badacze już zaczęli opracowywać ponad 13 metod leczenia opartych na surowcach morskich. Niektóre z nich mają pomóc w walce z rakiem. Biotechnologie morskie mogą także poprawić wydajność akwakultury, co pozwoli Europie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zdrowe produkty morskie wyprodukowane w sposób zrównoważony. “Biotechnologie morskie: Nowa wizja i strategia dla Europy” to raport, który przedstawia plan działania dla badań europejskich w tej dziedzinie oraz cele dla nauki i polityki na okres najbliższych 10 lat, które stanowią wyzwanie, ale wydają się osiągalne. Jeśli odpowiednie działania zostaną podjęte teraz, Europa może zostać liderem w dziedzinie biotechnologii morskich, podkreśla Rada Morska. Wśród działań, o których pisze Rada, znajdują się: kreowanie silniejszej tożsamości oraz lepsza komunikacja w celu zwiększenia świadomości na temat europejskich badań w zakresie biotechnologii morskich, poprawa ścieżek transferu technologii tak, by promować współpracę pomiędzy przemysłem a sektorem naukowym oraz opracowywanie nowych strategii badawczych i programów na rzecz biotechnologii morskich. Rada Morska, założona w 1995 roku, wspiera współpracę pomiędzy europejskimi organizacjami naukowymi zajmującymi się morzem w celu opracowania wspólnej wizji na temat priorytetów badawczych i strategii dla nauk badających środowisko morskie w Europie. W Radzie reprezentowanych jest w sumie 31 organizacji z 19 państw. Obejmując strategiczną rolę, Rada Morska oferuje swoim członkom forum, w ramach którego opracowywane są porady na temat polityki badań nad morzem dla krajowych instytucji oraz europejskich twórców polityk. Głównym celem jest wspieranie tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej Środowiska Morskiego. Maive Rute, dyrektor ds. biotechnologii i produkcji żywności w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych, komentując wizję dla Europy na rok 2020 przedstawioną przez Radę, stwierdziła, co następuje: “Ostatnie odkrycia w dziedzinie biotechnologii morskich wskazują, że ta dziedzina będzie bardzo ważna, na przykład jeśli chodzi o zastosowania w sektorze medycznym do opracowywania nowych leków lub urządzeń diagnostycznych.”Więcej informacji można uzyskać na stronie: Europejska Fundacja Naukowa (European Science Foundation, ESF): http://www.esf.org/home.html Żeby przejrzeć raport “Biotechnologie morskie: nowa wizja i strategia dla Europy”, kliknij: tutaj Badania UE: http://ec.europa.eu/research/index.cfm

Powiązane artykuły