Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy odkryli związek między ryzykiem udaru a hałasem drogowym

Wyniki nowych badań pokazują, że ludzie są zagrożeni wyższym ryzykiem udaru, kiedy są narażeni na oddziaływanie hałasu drogowego na podwyższonym poziomie. Naukowcy z Danii twierdzą, że ryzyko w przypadku osób w wieku 65 lat i starszych jest większe. Wyniki badań zostały niedaw...

Wyniki nowych badań pokazują, że ludzie są zagrożeni wyższym ryzykiem udaru, kiedy są narażeni na oddziaływanie hałasu drogowego na podwyższonym poziomie. Naukowcy z Danii twierdzą, że ryzyko w przypadku osób w wieku 65 lat i starszych jest większe. Wyniki badań zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie European Heart Journal. Naukowcy z Instytutu Epidemiologii Nowotworów Duńskiego Towarzystwa Onkologicznego w Kopenhadze zbadali 51.485 osób i odkryli, że wzrost poziomu hałasu o każde kolejne 10 decybeli (dB) powoduje wzrost ryzyka udaru o 14%. Dalsza analiza wykazała, że osoby poniżej 65 roku życia nie są zagrożone podwyższonym ryzykiem udaru, niemniej wzrasta ono o ponad jedną czwartą wraz z nasileniem się hałasu drogowego o każde 10dB. Dane wskazały również na wartość progową na poziomie około 60 dB, powyżej której ryzyko udaru jest jeszcze wyższe. "Wyniki naszych badań pokazują, że kontakt z hałasem drogowym wydaje się zwiększać ryzyko udaru" - wyjaśnia dr Mette Sørensen z Instytutu Epidemiologii Nowotworów. "Wcześniejsze badania powiązały hałas drogowy z podwyższonym ciśnieniem krwi i atakami serca, a nasze prace dostarczają kolejnych dowodów na to, że hałas drogowy może wywoływać szereg chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki te wskazują na potrzebę podjęcia działań zmierzających do zredukowania oddziaływania hałasu na ludzi" - mówi kierowniczka projektu. "To pierwsze tego typu prace, badające powiązanie między narażeniem na hałas drogowy a ryzykiem udaru, a zatem potrzebne są dalsze badania zanim będzie można sformułować jakiekolwiek jednoznaczne wnioski." W swoich pracach zespół oparł się na duńskich badaniach kohortowych "Dieta, nowotwory i zdrowie" z lat 1993-1997, które objęły grupę 57.053 osób w wieku od 50 do 64 lat. Uczestnicy pochodzili z obszaru Kopenhagi i Aarhus. W ramach ostatnich badań naukowcy uzyskali dostęp do dokumentacji medycznej i historii miejsc zamieszkania badanych osób, a średni okres obserwacji wyniósł 10 lat. W tym okresie 1.881 osób doznało udaru. Dr Sørensen wraz z zespołem uwzględniła w swoich obliczeniach wpływ zanieczyszczenia powietrza, wystawienie na działanie hałasu kolejowego i lotniczego oraz szereg innych czynników zakłócających związanych z trybem życia, takich jak dieta, palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu i kofeiny. Naukowcy stwierdzili również, że informacje na temat badanych i terenu, na jakim zamieszkiwali były powiązane z programem obliczania hałasu, który był wykorzystywany przez wiele lat do mapowania poziomu hałasu w różnych lokalizacjach w całej Skandynawii. W ramach programu uwzględniono prędkość i rodzaj poruszających się pojazdów oraz typ drogi (np. wiejskie drogi szybkiego ruchu, autostrady) i jej nawierzchnię, jak również usytuowanie i wysokość nad drogą miejsca zamieszkania. Naukowcy stwierdzili, że 35% badanych było narażonych na poziom hałasu przekraczający 60dB w momencie przystąpienia do badań, a 72% zamieszkiwało pod tym samym adresem przez cały okres prowadzenia badań. Najniższy szacowany poziom oddziałującego hałasu wyniósł 40dB, a najwyższy 82dB - podkreślają. Wypowiadając się na temat wyników dr Sørensen stwierdziła: "Jeżeli założymy, że uzyskane przez nas wyniki wskazują na realne ryzyko, a powiązanie między hałasem drogowym a udarem jest przyczynowe, wówczas szacunkowo 8% wszystkich przypadków udarów i 19% przypadków wśród osób powyżej 65 roku życia, można przypisać hałasowi drogowemu. Populacja objęta tymi badaniami zamieszkiwała głównie tereny miejskie i nie jest przez to reprezentatywna dla całej populacji pod względem wystawienia na działanie hałasu drogowego. Aczkolwiek, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozmieszczenie wszystkich zabudowań mieszkalnych narażonych na hałas drogowy w Danii, to odkryjemy, że niemal 600 nowych przypadków udarów, jakie zdarzają się tutaj co roku, można przypisać temu czynnikowi. Dania ma 5,5 mln mieszkańców a co roku odnotowuje się tutaj 12.400 nowych przypadków udaru." Badania pozwoliły jedynie określić, czy istnieje powiązanie między hałasem drogowym a wyższym ryzykiem udaru, a nie czy hałas tak naprawdę zwiększa ryzyko z powodu swojej epidemiologicznej natury.Więcej informacji: Instytut Epidemiologii Nowotworów: http://www.cancer.dk/epi+research/ European Heart Journal: http://eurheartj.oxfordjournals.org/

Kraje

Dania

Powiązane artykuły