Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Umiejętność zapamiętywania kontekstu wspomnień kształtuje się wraz z wiekiem

Niemieccy naukowcy odkryli, że umiejętności zapamiętywania zdarzeń i kontekstu tych zdarzeń rozwijają się przez okres dzieciństwa i dojrzewania. Przedstawione w czasopiśmie Child Development wyniki badań dowodzą, że zdolność do zapamiętywania kontekstu wspomnień rozwija się st...

Niemieccy naukowcy odkryli, że umiejętności zapamiętywania zdarzeń i kontekstu tych zdarzeń rozwijają się przez okres dzieciństwa i dojrzewania. Przedstawione w czasopiśmie Child Development wyniki badań dowodzą, że zdolność do zapamiętywania kontekstu wspomnień rozwija się stopniowo u nastolatków, by osiągnąć dojrzałość dopiero u osób dorosłych. Badanie przynosi kluczowe wnioski, jeśli chodzi o wiarygodność zeznań dzieci i ich implikacje dla prawa. Według naukowców z Uniwersytetu w Saarland dziecko pamięta spotkane osoby i kontekst, w jakim nastąpiło spotkanie. Naukowcy przebadali w sumie 18 dzieci (w wieku 7-8 lat), 20 nastolatków (w wieku 13-14 lat) i 20 młodych dorosłych (w wieku 20-29 lat), prosząc o wykonanie dwóch części ćwiczenia pamięciowego. W części pierwszej uczestnicy musieli podać, ile razy obrazki pojawiły się na ekranie komputera, naciskając przycisk "nowy" w przypadku obrazków wyświetlanych po raz pierwszy i przycisk "stary" w przypadku obrazków, które już się pojawiały. Część drugą przeprowadzano po 10-minutowej przerwie. Uczestnicy musieli przejrzeć więcej obrazków, z których niektóre były już wyświetlane w części pierwszej. Uczestnicy mieli oceniać obrazki wyłącznie pod względem tego, czy były już pokazywane; to znaczy, że jako nowe oceniane były obrazki powtarzane z części pierwszej i pokazywane po raz pierwszy w części drugiej, a jako stare, obrazki powtarzane tylko w części drugiej. Naukowcy przyjrzeli się także reakcjom mózgu uczestników badania przy pomocy elektroencefalografu. W ten sposób mogli ocenić zmiany rozwojowe związane ze zdolnością do zapamiętywania kontekstu wspomnień, co było przedmiotem drugiej części badania, niezależnie od kwestii różnic wiekowych przy zapamiętywaniu zdarzeń (część pierwsza). Zmierzono także, w jaki sposób badane osoby przywoływały i oceniały zapamiętane rzeczy. Według naukowców różnice w procesie przywoływania związanego z rozpoznawaniem powtarzających się obrazków były niewielkie (część pierwsza zadania). Tak więc reakcje mózgu u 7- i 8-latków były porównywalne do reakcji u nastolatków i dorosłych. Należy jednak odnotować, że w przypadku badania zapamiętywania kontekstu, dzieci wykazywały niedojrzałość. Natomiast o ile nastolatki i dorośli przejawiali tu podobieństwa, tylko u dorosłych stwierdzono dojrzałość procesu. Dane sugerują, że struktury mózgu odpowiadające za przywoływanie źródeł wspomnień dojrzewają i poprawiają się wraz z upływem czasu. "Badanie ma ważne implikacje dla osób interesujących się zdolnością dzieci i nastolatków do rozróżniania źródeł wspomnień" - mówią naukowcy. "Rodzice, nauczyciele i osoby pracujące w zawodach prawniczych powinni mieć świadomość, że wspomnienia nastolatków mogą często być wypaczane przez zapamiętane informacje rozpraszające, na przykład sugestie podczas składania zeznań".Więcej informacji: Child Development: http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0009-3920 Uniwersytet w Saarland: http://www.uni-saarland.de/en/

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Zdrowie

10 Stycznia 2017