European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-09

Article available in the following languages:

Przemysłowe produkty uboczne do wytwarzania czystszych paliw transportowych

Europejczycy to ekolodzy, ponieważ opracowują i wdrażają czystsze rozwiązania pomagające naszej planecie. Naukowcy z Finlandii wykorzystują odpady i inne produkty przemysłowe, aby doskonalić transport za pomocą nowych i innowacyjnych paliw. W centrum uwagi znalazło się przetwa...

Europejczycy to ekolodzy, ponieważ opracowują i wdrażają czystsze rozwiązania pomagające naszej planecie. Naukowcy z Finlandii wykorzystują odpady i inne produkty przemysłowe, aby doskonalić transport za pomocą nowych i innowacyjnych paliw. W centrum uwagi znalazło się przetwarzanie biobutanolu i biogazu na paliwa transportowe. Eksperci twierdzą, że biobutanol jest pozyskiwany z produktów ubocznych przemysłu spożywczego i przemysłu celulozowo-papierniczego. Wyniki już są... i to dobre. Naukowcy biorący udział w programie badawczym "Zrównoważona energia" (SusEn) Akademii Fińskiej twierdzą, że biobutanol i biogaz są odpowiednimi kandydatami, by zastąpić benzynę jako paliwo. Podkreślają, że kolejnym kandydatem, który potencjalnie może zastąpić benzynę jest metan pochodzący z biogazu. "Butanol to niezwykle wydajna energetycznie alternatywa i podobnie jak etanol dobrze nadaje się do produkcji na skalę przemysłową" - wyjaśnia profesor Ulla Lassi z Uniwersytetu w Oulu w Finlandii, która analizuje możliwości wykorzystania biobutanolu jako paliwa w transporcie. Zdaniem ekspertów produkcja butanolu to proces mikrobiologiczny, w czasie którego surowiec jest przekształcany na cukry. Drobnoustroje są wykorzystywane także do dalszego przetwarzania cukrów. Wynik końcowy to związki węgla przekształcone na butanol. Butanol jest bardziej efektywny energetycznie niż etanol, ponieważ zawiera więcej węgla. Profesor Lassi wraz z zespołem przeanalizowała również produkcję butanolu za pomocą syntezy chemicznej, która wykorzystuje materiały katalityczne do przekształcania związków chemicznych, w tym glicerolu, metanolu lub etanolu na alkohole, takie jak butanol, pentanol i mieszanki alkoholi. Eksperci zidentyfikowali ich przydatność jako płynnych paliw. "Wykorzystanie glicerolu w produkcji paliw mogłoby okazać się całkiem opłacalne - mówi profesor Lassi - gdyż jest to produkt uboczny biodiesela." Należy zauważyć jednak, że mikrobiologiczna produkcja butanolu wiąże się z kilkoma problemami, takimi jak trawienie surowców na cukry ulegające fermentacji, wieloetapowa fermentacja i spowalnianie procesu fermentacji przez wysoką zawartość rozpuszczalników. Jeżeli ten ostatni zostanie powiązany z niestabilnością wytwarzania rozpuszczalników, może nastąpić spadek aktywności drobnoustrojów. "Ostatnie przełomowe osiągnięcia w technikach fermentacji częściowo rozwiązały te problemy" - twierdzi profesor Lassi. "Aczkolwiek, jeżeli chcemy produkować nowe paliwa płynne musimy opracować całkowicie nowe ścieżki syntezy chemicznej i katalizatory." Wkład w badania wnieśli eksperci z uczelni Åbo Akademi. W ramach programu SusEn inne badania poświęcone zostały analizie zastosowania biogazu jako paliwa transportowego. We współpracy z kolegami z Chile, fińscy naukowcy zbadali możliwość podniesienia gazu ze składowiska odpadów do rangi paliwa. "W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie zastosowaniem technologii biogazowej do wykorzystywania przemysłowych produktów ubocznych na cele związane z energią" - zauważa kierownik projektu, profesor Jukka Rintala z Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii. "Niektóre kraje już wprowadziły tę technologię na dużą skalę" - dodaje. "Biogaz produkowany w tym procesie jest źródłem energii mającym wiele zastosowań. Można go wykorzystywać na potrzeby energii grzewczej i elektrycznej, przetwarzać na paliwo samochodowe lub zasilać nim sieć gazową. Ponadto materiał szczątkowy, tak zwany opad pofermentacyjny, pozostały po procesie może być wykorzystywany jako nawóz lub użyźniacz."Więcej informacji: Akademia Fińska: http://www.aka.fi/en-GB/A/ Uniwersytet w Oulu http://www.oulu.fi/english/

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły