Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków pt. "NMP MŚP 2013"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "NMP MŚP 2013". Stanowi ono element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego pakietu zaproszeń), opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Zaproszenie jes...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "NMP MŚP 2013". Stanowi ono element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Zaproszenie jest częścią większego programu prac NMP 2013, który skupia się na inteligentnym i zrównoważonym rozwoju na rzecz bardziej ekologicznego przemysłu europejskiego. Dotyczy całego spektrum przemysłowych działań badawczych i obejmuje trzy tematy: - biomateriały na rzecz zaawansowanych terapii i urządzeń w medycynie neurologicznej/nerwowo-mięśniowej bądź sercowo-naczyniowej; - zintegrowane przetwarzanie i systemy kontroli na rzecz zrównoważonej produkcji w gospodarstwach rolnych i lasach; - od badań do innowacji: znaczące kroki naprzód w przemysłowym wykorzystaniu europejskiego kapitału intelektualnego, stymulacji wykorzystania nowo opracowanych materiałów i technologii materiałowych w przemyśle.

Powiązane artykuły