Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego (AAT)

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie pt. "Aeronautyka i transport lotniczy (AAT)". Stanowi ono element https://cordis.europa.eu/article/id/34831-largest-number-of-calls-ever-for-next-round-of-fp7/pl (ostatniego pakietu zaproszeń), opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Zaproszenie...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie pt. "Aeronautyka i transport lotniczy (AAT)". Stanowi ono element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Zaproszenie jest częścią programu prac Komisji Europejskiej na rok 2013 w zakresie transportu. Ma na celu wspomożenie prac badawczych nad "transportem lotniczym przyszłości", koncentrując się na dwóch tematach: radykalnie nowe koncepcje transportu lotniczego oraz przełomowe i powstające technologie.

Powiązane artykuły