European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Zaproszenie do składania wniosków o wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery (IEF)

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery (IEF)". Dokument stanowi element https://cordis.europa.eu/article/id/34831-largest-number-of-calls-ever-for-next-round-of-fp7/pl (ostatniego paki...

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery (IEF)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Stypendia IEF wspomagają rozwój oraz wznowienie kariery wśród doświadczonych naukowców europejskich. Celem jest wspomaganie ich w dalszej dywersyfikacji kompetencji pod względem umiejętności i dyscyplin oraz umożliwianie udziału w projektach międzysektorowych. Dzięki temu mają oni osiągać lub umacniać swoją pozycję na niezależnym stanowisku kierowniczym, np. szefa zespołu badawczego, profesora lub innego stanowiska wyższego szczebla w instytucji szkolnictwa lub przedsiębiorstwie. Program zapewni również wsparcie finansowe wniosków dotyczących mobilności, składanych przez indywidualnych naukowców. Wnioski projektowe należy składać w powiązaniu z organizacją przyjmującą z państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego.

Powiązane artykuły