Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków na badania na rzecz MŚP

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na badania na rzecz MŚP. Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego pakietu zaproszeń), opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Europ...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na badania na rzecz MŚP. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Europa 2020 - strategia unijna wspierająca rozwój i tworzenie miejsc pracy - przewiduje łatwy dostęp i większe zaangażowanie MŚP w przyszłe programy UE w zakresie badań i innowacji, w szczególności te o wysokim potencjale wzrostu. W tym celu zaproszenie pt. "Badania na rzecz MŚP" ma podnieść potencjał innowacyjny europejskich MŚP i zwiększyć ich wkład w opracowywanie nowych produktów i rozwój rynków opartych na technologiach. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 252,31 mln EUR, MŚP o niewielkim lub zerowym potencjale badawczym z większą łatwością będą zlecać działania badawcze podmiotom oferującym usługi BRT, poszerzać swoje sieci, wykorzystywać wyniki badań i nabywać nową, technologiczną wiedzę specjalistyczną.

Powiązane artykuły