Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do wsparcia budowy platformy Interesariuszy ERA

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na wsparcie budowy platformy Interesariuszy ERA (Europejskiej Przestrzeni Badawczej). Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego pakietu zaprosz...

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na wsparcie budowy platformy Interesariuszy ERA (Europejskiej Przestrzeni Badawczej). Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Europejskie organizacje parasolowe interesariuszy nauki, które reprezentują większość organizacji powiązanych z nauką, były jak dotąd zaangażowane jedynie pośrednio i niezależnie w proces decyzyjny dotyczący polityki ERA. Wnioskodawcy mają wspomagać sieciowanie tych organizacji oraz budowę i realizację platformy interesariuszy nauki. Wraz z dalszym poszerzaniem partnerstwa ERA, zaproszenie wniesie wkład w przygotowanie systemu monitorującego działania w 2014 r.

Powiązane artykuły