Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków o nagrodę UE dla Innowatorek 2014

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o nagrodę UE dla Innowatorek 2014. Dokument stanowi element http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831 (ostatniego pakietu zaproszeń), opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) U...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o nagrodę UE dla Innowatorek 2014. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE. Europa pilnie potrzebuje więcej innowatorów, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną w ciągu kolejnych dekad, zatem należy zwrócić się w stronę niewykorzystanych źródeł innowacyjności, jakim są kobiety-naukowcy, które obecnie nie dostrzegają potrzeby uwzględnienia przedsiębiorczości. Rozdane po raz pierwszy w 2011 r. nagrody dla Innowatorek, mają skierować uwagę na kobiety-naukowców, które wprowadziły na rynek wyróżniające się innowacje, inspirując w ten sposób inne kobiety do podjęcia wyzwania. Komisja zamierza przyznać maksymalnie trzy "Nagrody dla Innowatorek 2014".

Powiązane artykuły