Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków pt. "Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie programu Horyzont 2020 w krajach trzecich (INCO-H2020)"

Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: Portal uczestnika Aby zapoznać się z zaproszeniami do partnerstwa dotyczącymi tego zaproszenia, proszę kliknąć: serwis CORDIS Partnerzy

Powiązane artykuły