Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Jasne noce - wpływ cyklu sztucznego oświetlenia na obwód w pasie

Oświetlenie elektryczne od dawna umożliwia nam całodobową pracę, odpoczynek i rozrywkę, ignorując naturalny ruch obrotowy Ziemi, który wyznacza dzień i noc. Kiedy w 1879 r. Thomas Edison przeprowadzał testy pierwszej żarówki, to prawdopodobnie nie przypuszczał, że jego wynalaz...

Oświetlenie elektryczne od dawna umożliwia nam całodobową pracę, odpoczynek i rozrywkę, ignorując naturalny ruch obrotowy Ziemi, który wyznacza dzień i noc. Kiedy w 1879 r. Thomas Edison przeprowadzał testy pierwszej żarówki, to prawdopodobnie nie przypuszczał, że jego wynalazek może pewnego dnia przyczynić się do globalnej epidemii otyłości. To właśnie sugeruje artykuł autorstwa naukowca z Uniwersytetu w Aberdeen, Wlk. Brytania. Dr Cathy Wyse, z uczelnianego Instytutu Nauk Biologicznych i Środowiskowych, prezentuje w czasopiśmie BioEssays wyniki swoich prac badawczych nad wpływem cyklu sztucznego oświetlenia na nasze zdrowie, a zwłaszcza na naszą wagę. Zegar molekularny, obecny w każdej komórce ciała człowieka, reguluje nasz cykl sen-czuwanie. Posiada swój własny, wbudowany i domyślny rytm, niemal dokładnie dwudziestoczterogodzinny, umożliwiając doskonałe dostosowanie do cyklu dziennego, związanego z rotacją Ziemi. We współczesnym świecie zegar człowieka ma jednak trudności z dostrojeniem się do dziennego cyklu rotacji Ziemi - winę za ten stan rzeczy ponosi cykl sztucznego oświetlenia oraz nieregularne pory posiłków, pracy i snu w dzisiejszych czasach. Naukowcy nazywają ten brak równowagi między naturalnym rytmem dobowym naszego organizmu a środowiskiem "dyssynchronią dobową", a dr Wyse jest przekonana, że stanowi ona czynnik sprzyjający pęczniejącym taliom na świecie. "Powód tego stosunkowo nagłego wzrostu globalnej otyłości w rozwiniętym świecie wydaje się bardziej skomplikowany, aniżeli tylko dieta i aktywność fizyczna. Swój wkład mają tutaj inne czynniki, a dyssynchronia dobowa wymaga tu większej uwagi" - wyjaśnia badaczka. W swoich badaniach analizuje, jak dyssynchronia dobowa oddziałuje na zdrowie człowieka poprzez zakłócanie obwodów w mózgu odpowiedzialnych za regulację metabolizmu, co prowadzi do podwyższonego prawdopodobieństwa wystąpienia otyłości i cukrzycy. Dr Wyse dodaje: "Światło elektryczne umożliwiło ludziom przezwyciężenie odwiecznej synchronizacji zegara człowieka ze środowiskiem, a w ciągu ostatniego stulecia dzienny rytm posiłków, snu i czasu pracy stopniowo znikał z naszego codziennego życia. Zegar człowieka napotyka trudności z dostrojeniem się do naszego wysoce nieregularnego trybu życia i jestem przekonana, że skutkuje to problemami metabolicznymi i zdrowotnymi, zwiększając naszą podatność na otyłość". Zegar człowieka jest regulowany przez geny, a wyniki badań sugerują, że niektóre osoby mogą być bardziej niż inne zagrożone skutkami dyssynchronii dobowej. Na przykład ludzie pochodzący z regionów równikowych mogą mieć bardzo regularne zegary, co może zwiększać ich wrażliwość na skutki dyssynchronii dobowej. Dr Wyse oparła swoje prace na badaniu drobnoustrojów, roślin i zwierząt, które wykazują, że synchronizacja wewnętrznego zegara z rytmem środowiska ma istotne znaczenie dla zdrowia i przetrwania, co prawdopodobnie sprawdza się również w przypadku człowieka. Chociaż zmiana norm pracy i całodobowy tryb życia stanowią podstawę w dzisiejszym rozwiniętym świecie, zdrowy rytm dobowy nadal można utrzymać poprzez przestrzeganie stałych pór posiłków, dbanie o spokojny, nieprzerwany sen w nocy w całkowitej ciemności i wystawianie się na światło słoneczne za dnia.Więcej informacji: Uniwersytet w Aberdeen: http://www.abdn.ac.uk/

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły