Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

CONCERT-Japan: Pilotażowe, wspólne zaproszenie do składania wniosków w zakresie badań i innowacji

W ramach projektu CONCERT-Japan ogłoszono wspólne zaproszenie do składania wniosków w zakresie badań i innowacji. Wspólne zaproszenie obejmuje dwa tematy: odporność na klęski żywiołowe oraz skuteczne magazynowanie i dystrybucja energii. Projekty badawcze o innowacyjnym wymia...

W ramach projektu CONCERT-Japan ogłoszono wspólne zaproszenie do składania wniosków w zakresie badań i innowacji. Wspólne zaproszenie obejmuje dwa tematy: odporność na klęski żywiołowe oraz skuteczne magazynowanie i dystrybucja energii. Projekty badawcze o innowacyjnym wymiarze w tych obszarach będą finansowane przez okres 2 lat. Od wnioskodawców, którzy powinni tworzyć konsorcja złożone z co najmniej trzech partnerów (jednego z Japonii i dwóch z Europy), oczekuje się włączenia do projektów mobilności i sieciowania jako kluczowych wymiarów, obok podstawowego komponentu badawczego. Budżet zapewniany jest przez 15 krajowych i regionalnych organizacji finansujących z 12 krajów. Wnioskodawcy mogą składać swoje wnioski od 3 września do 15 listopada.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: http://www.concertjapan.eu/node/22