Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków "TIK - UE Japonia"

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków "TIK - UE Japonia" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zaproszenie dotyczy projektów badawczych o małej i średniej skali (STREP). Przewidziano sześć tematów: komunikacja optyczna, komunikacja bezprzewodo...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków "TIK - UE Japonia" w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zaproszenie dotyczy projektów badawczych o małej i średniej skali (STREP). Przewidziano sześć tematów: komunikacja optyczna, komunikacja bezprzewodowa, cyberbezpieczeństwo, rozszerzenie paradygmatu chmury na Internet rzeczy, federacja komputerów testowych oraz sieci ekologiczne i skoncentrowane na treści. Wnioski składane przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone powinny kłaść nacisk na zrównoważenie wkładu japońskich i unijnych partnerów oraz zawierać plan badawczy obejmujący koordynację między Europą a Japonią.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: Portal uczestnika Aby zapoznać się z zaproszeniami do partnerstwa dotyczącymi tego zaproszenia, proszę kliknąć: serwis CORDIS Partnerzy