Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt WATBIO stawia w centrum uwagi uprawy odporne na suszę

Woda jest najważniejszym czynnikiem rozwoju roślin, aczkolwiek naukowcy odkryli, że niektóre rośliny do przetrwania potrzebują jej mniej. Naukowcy w Europie pracują obecnie nad roślinami uprawnymi, zwłaszcza na potrzeby bioenergii i bioproduktów, które są w stanie tolerować su...

Woda jest najważniejszym czynnikiem rozwoju roślin, aczkolwiek naukowcy odkryli, że niektóre rośliny do przetrwania potrzebują jej mniej. Naukowcy w Europie pracują obecnie nad roślinami uprawnymi, zwłaszcza na potrzeby bioenergii i bioproduktów, które są w stanie tolerować suszę. Projekt WATBIO (Opracowywanie udoskonalonych, wieloletnich, niespożywczych roślin uprawnych na biomasę i bioprodukty do środowisk z niedoborem wody) jest finansowany na kwotę 9 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia"' Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Kierowane przez Uniwersytet w Southampton, Wlk. Brytania, konsorcjum WATBIO bada wydajność upraw w przyszłym klimacie. Szczególny nacisk został położony na coraz częstsze przypadki susz i niedoborów wody. Naukowcy twierdzą, że w związku ze zmianami klimatu zarówno dostępność, jak i jakość wody budzą największe obawy ludzi, zwłaszcza w perspektywie tego, co przyniesie przyszłość. Woda odgrywa zasadniczą rolę w ustalaniu przez rolników wielkości plonów. Na przykład w czasie suszy w 2003 r. wydajność upraw w całej Europie spadła o 30%. Grunty orne w Europie padły ofiarą niewystarczającego nawadniania i z tego względu opracowanie roślin uprawnych tolerujących suszę plasuje się wysoko w agendzie europejskiej. Partnerzy projektu WATBIO, dysponujący zróżnicowanymi kompetencjami, między innymi z zakresu hodowli roślin uprawnych, badań akademickich i handlu, przyglądają się bliżej następującym, niespożywczym roślinom energetycznym: topola, miskant i trzcina olbrzymia. Korzystają z dostępnych obecnie zaawansowanych technologii sekwencjonowania kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) tworzącego genom. "Naszym głównym celem jest opis znacznej liczby zmienności DNA tych niedostatecznie wykorzystywanych roślin uprawnych i wykorzystanie go do stworzenia lepszych upraw" - powiedziała profesor Gail Taylor, dyrektor ds. badań w dziedzinie nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Southampton. "Jeszcze pięć lat temu realizacja projektu byłaby niemożliwa ze względu na relatywnie wysokie koszty sekwencjonowania DNA. Obecnie sekwencjonujemy genom ponad 50 topoli, pozyskany z kontrastujących stanowisk w Europie, w tym z dotkniętych suszą siedlisk południowych" - dodała. "Na tej podstawie jesteśmy w stanie zidentyfikować zmiany, które mogą dać nam wskazówkę co do przetrwania w stresowych środowiskach. Warianty DNA można wówczas wykorzystać w programach hodowlanych, co pozwala nam zaprząc siłę biologii molekularnej, bez uciekania się do upraw GM". Wypowiadając się na temat znaczenia finansowania ze środków unijnych oraz korzyści, jakie przyniosą te badania Europie poprzez opracowanie nowych roślin uprawnych tolerujących suszę, dr Magnus Hertzberg, partner WATBIO z ramienia SweTree Technologies (Szwecja) stwierdził: "Badania biologiczne, prowadzone od czasu Cricka i Watsona ujawniły, że budowa i funkcja DNA osiągnęły punkt, w którym możemy oczekiwać poważnych przełomów w hodowli roślin. Finansowanie unijne umożliwiło wspaniałą współpracę między naukowcami z uczelni i przedsiębiorstw, która przynosi korzyści społeczeństwu".Więcej informacji: Uniwersytet w Southampton: http://www.southampton.ac.uk/

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły