Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Postępy w energii odnawialnej

W ostatnich latach problematyka energii odnawialnej objęła, prócz energii słonecznej i wiatrowej, niezliczone podtematy. Aby odzwierciedlić tę różnorodność, 23 innowacyjne projekty demonstracyjne, poświęcone energii odnawialnej w 16 państwach członkowskich UE, otrzymały 1,2 ml...

W ostatnich latach problematyka energii odnawialnej objęła, prócz energii słonecznej i wiatrowej, niezliczone podtematy. Aby odzwierciedlić tę różnorodność, 23 innowacyjne projekty demonstracyjne, poświęcone energii odnawialnej w 16 państwach członkowskich UE, otrzymały 1,2 mld EUR. Projekty obejmują takie obszary jak zaawansowane biopaliwa, skoncentrowana energia słoneczna, energia geotermalna, energia wiatrowa, energia oceaniczna oraz zarządzanie rozproszoną energią odnawialną (inteligentne sieci). Dzięki dofinansowaniu, które w 50% pochodzi z jednego z największych na świecie programów finansowania demonstracji CCS i innowacyjnych technologii na bazie energii odnawialnej NER300, istnieje nadzieja, że projekty te wesprą cele unijne pozyskiwania 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Program NER300 pełni rolę narzędzia do demonstrowania bezpiecznego pod względem środowiskowym wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz innowacyjnych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii (RES) na skalę przedkomercyjną w Unii Europejskiej Poprzez wynajdywanie nowych sposobów na generowanie większej ilości energii odnawialnej, UE ma nadzieję obniżyć emisje gazów cieplarnianych i zyskać większą niezależność od importu energii. Co więcej wzmocnienie sektora odnawialnych źródeł energii, innowacje technologiczne i zatrudnienie w Europie pobudzą dalszy wzrost w tych sektorach. Jednym z projektów jest zakład płynnych biopaliw (BtL) w północnej Finlandii o nazwie Bioenergy Ajos BtL. Biodiesel i biobenzyna ciężka będą produkowane na obszarze Morza Bałtyckiego głównie na rynek detaliczny diesla i ropy. Zakład ma zużywać 950.000 ton drzewiastego materiału wsadowego rocznie (t/r) i 31.000 t/r oleju talowego, aby wyprodukować 115.000 t/r biopaliwa. Innowacyjny projekt obejmie obróbkę wstępną biomasy, blok gazyfikacyjny i konwersję gazu do cieczy. Kolejny projekt, Sweden Bioenergy Pyrogrot, będzie wykorzystywać odpady z gospodarki leśnej jako materiał wsadowy, co pozwoli wyprodukować 160.000 ton oleju pirolitycznego rocznie o wartości energetycznej szacowanej na 750 GWh. Zakład będzie mieć wsadową wydajność przetwarzania rzędu 720 ton suchej biomasy dziennie. Łącznie 23 projekty wywrą wpływ na wiele etapów, od opracowywania po sfinalizowanie realizacji. Razem zwiększą roczną produkcję energii w Europie o około 10 TWh, co stanowi odpowiednik rocznego zużycia energii przez ponad milion samochodów osobowych. Zaprezentowane zostaną również technologie, które pomogą później znacząco zwiększyć skalę produkcji na bazie odnawialnych źródeł w całej UE. Dzięki projektom stworzonych zostanie także tysiące miejsc pracy. Po pierwsze etap budowy wymagać będzie zatrudnienia kilku tysięcy pełnoetatowych robotników na okres od trzech do czterech lat. Po drugie, po wkroczeniu projektów w etap operacyjny, zatrudnionych zostanie około tysiąca pełnoetatowych pracowników na kolejne 15 do 20 lat do obsługi instalacji. Projekty będą współfinansowane z dochodów ze sprzedaży 200 mln uprawnień do emisji z rezerwy dla nowych instalacji (NER) unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.Więcej informacji: Komisja Europejska - NER300 http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012121801_en.htm Komisja Europejska - Energia odnawialna http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Powiązane artykuły