Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Poprawa komunikacji w celu podniesienia efektywności transportu publicznego

Wydajny transport publiczny to nie tylko przejezdne drogi oraz działające linie kolejowe i tramwajowe. Łącza komunikacyjne - takie jak sieci mobilne i szerokopasmowe - również muszą być dostępne i mobilne, aby cała infrastruktura transportu publicznego mogła pracować bezpieczn...

Wydajny transport publiczny to nie tylko przejezdne drogi oraz działające linie kolejowe i tramwajowe. Łącza komunikacyjne - takie jak sieci mobilne i szerokopasmowe - również muszą być dostępne i mobilne, aby cała infrastruktura transportu publicznego mogła pracować bezpiecznie i bez zakłóceń. Z tego właśnie względu, w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu MobiCloud, wdrażane będą innowacyjne, mobilne usługi przetwarzania w chmurze dla pracowników Przedsiębiorstwa Transportu Publicznego w Karlsruhe (Verkehrsbetriebe Karlsruhe, VBK) w Niemczech. VBK znane jest na całym świecie z ukierunkowanego przyszłościowo, zintegrowanego modelu tramwaj-pociąg, w którym pociągi miejskie służą za szybki środek transportu kolejowego w regionie, ale wracają do swojej roli zwykłych tramwajów po przekroczeniu granic miasta. Dzięki lepszej koordynacji między pracownikami, którzy używają standardowych smartfonów i tabletów, platforma MobiCloud sprawia, że transport publiczny jest bardziej ekologiczny, bezpieczniejszy i efektywniejszy. Przedsięwzięcie VBK zapewnia pracownikom mobilnego centrum kontroli i pracownikom terenowym, obsługującym ruch pojazdów, zestaw aplikacji chmury obliczeniowej. "Sprawny i szybki przepływ informacji ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i zarządzania różnymi zdarzeniami" - wyjaśniał 9 kwietnia 2013 r. dr Walter Casazza, dyrektor generalny VBK, przy okazji prezentacji projektu. "Prócz korzyści dla pasażerów, którzy będą krócej podróżować dzięki lepszej informacji o zakłóceniach w transporcie, zespoły obsługujące ruch pojazdów również zyskają na dostępie do informacji w czasie rzeczywistym". Pośród innych zalet projektu MobiCloud wymienić można obniżenie kosztów operacyjnych poprzez podniesienie sprawności w kontrolowaniu komunikacji między centrami. Zespoły serwisowe także będą w stanie szybciej określić przyczynę zakłóceń dzięki doskonalszemu systemowi komunikacji. Oczekuje się, że wszystkie te korzyści zapewniane przez projekt zwiększą ogólne zadowolenie klientów. Projekt realizowany jest przez konsorcjum MobiCloud w ramach programu na rzecz wspierania polityki w zakresie TIK oraz programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Komisji Europejskiej. W skład konsorcjum, na czele którego stoi Appear (Szwecja), weszli Nettropolis (Niemcy), EsperantoXL (Holandia), Tracsis (Wlk. Brytania), Costain Group (Wlk. Brytania) i COMIT Projects (Wlk. Brytania). Projekt kładzie nacisk na stymulowanie dostaw nowych usług mobilnych w chmurze obliczeniowej i wspomaganie tworzenia europejskiego ekosystemu producentów mobilnych aplikacji na potrzeby przetwarzania w chmurze. Kierownik ds. rozwoju Nettropolis, Holger Kammerer, zauważył: "Korzystanie z MobiCloud umożliwi nam skupienie się na wypracowaniu logiki biznesowej spełniającej cele VBK: optymalizacja procesów i zmniejszenie obciążenia pracą wszystkich interesariuszy".Więcej informacji: http://www.appearnetworks.com/

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły