Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Energia dla ludzi od ludzi

Europejscy naukowcy analizują "inteligentniejsze" rozwiązania, mające sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz odpowiedzieć na fundamentalne zmiany w sposobach jej produkowania i używania. W związku z szybką zmianą schematów generowania i dystrybucji en...

Europejscy naukowcy analizują "inteligentniejsze" rozwiązania, mające sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz odpowiedzieć na fundamentalne zmiany w sposobach jej produkowania i używania. W związku z szybką zmianą schematów generowania i dystrybucji energii w kierunku wysoce rozproszonego i mniej przewidywalnego systemu, dostawcy energii muszą zmienić sposób eksploatacji swoich sieci. W ramach nowego, finansowanego ze środków unijnych projektu DISCERN (Rozproszona inteligencja do opłacalnej i niezawodnej eksploatacji sieci dystrybucyjnej) planowane jest wykorzystanie najnowszych technologii i metodologii do częściowego usunięcia niestabilności w łańcuchu dostaw energii. Zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie na całym świecie. Spalanie większych ilości węgla (paliw kopalnych) nie jest jednak ani zrównoważoną, ani przyjazną dla środowiska opcją. Alternatywą jest wdrażanie odnawialnych odpowiedników, takich jak wiatrowe i hydrotermalne źródła energii oraz energia pływów. Potrzebne są również podniesienie świadomości po stronie konsumentów i wysiłki w celu ograniczenia zużycia, a także opracowywanie i wprowadzenie efektywniejszych urządzeń elektrycznych. Dzisiaj w Europie całe dzielnice pokryte są panelami solarnymi, które chłoną energię słoneczną i przekształcają ją (fotowoltaicznie) w energię na użytek nie tylko własny, ale i innych. Nadwyżka energii jest odprowadzana do sieci energetycznej. To dobre wieści dla planety i Unii Europejskiej, która wyznaczyła ambitne cele w zakresie zrównoważonej energii i opanowania zmian klimatu, niemniej te same doniesienia mogą okazać się problemem dla przedsiębiorstw energetycznych i operatorów systemów dystrybucji, bowiem wymagać będą od nich szybkich zmian. Choć istnieją już dzisiaj tak zwane "inteligentne" systemy sieciowe, sektor prawdopodobnie stanie się jeszcze bardziej złożony i zdecentralizowany wraz z włączeniem kogeneracji do łańcucha dostaw energii. Inteligentniejsze rozwiązania są niezbędne do obsługi na przykład sieci niskiego napięcia. Projekt DISCERN ma ocenić optymalny poziom inteligencji w sieci dystrybucyjnej oraz określić opłacalne i niezawodne opcje technologiczne do przyszłej rozbudowy europejskich sieci dystrybucyjnych. Projekt DISCERN jest jedną z wielu europejskich inicjatyw badawczych w zakresie energii, ukierunkowanych na takie tematy jak "Inteligentne sieci energetyczne" czy "Generacja odnawialnej energii elektrycznej". W ramach przedsięwzięcia DISCERN trzy kolejne lata zostaną poświęcone opracowaniu pięciu projektów demonstracyjnych, których eksploatacją zajmą się najwięksi operatorzy systemów dystrybucji w Europie. Projekty demonstracyjne obejmą najnowsze podejścia technologiczne do różnych wyzwań: od efektywniejszych urządzeń po lepsze czujniki pomiarowe do odczytu zużycia energii. W toku przedsięwzięcia DISCERN planowana jest również współpraca z powiązanymi projektami innowacji na rzecz inteligentnych sieci w Europie w formie serii warsztatów, aby poprawić wykorzystanie ich wyników. W konsekwencji dorobek projektu DISCERN umożliwi operatorom systemów dystrybucji lepsze zarządzanie sieciami na dzień dzisiejszy i przygotowanie się do zmian, wraz z włączaniem się coraz większej liczby odnawialnych źródeł energii i kogeneracji do łańcucha dostaw energii. Aby to osiągnąć, w ramach projektu powstało silne konsorcjum europejskie, w skład którego weszli operatorzy systemów dystrybucji, dostawcy technologii, instytuty badawcze i uczelnie oraz firmy doradztwa technicznego z Hiszpanii, Niemiec, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.Więcej informacji: Karta projektu DISCERN w serwisie CORDIS

Kraje

Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły