Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zanieczyszczenie powietrza: jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie

Jakość powietrza w większości miast na świecie nie spełnia wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie bezpiecznych poziomów. Ponadto problem zanieczyszczania powietrza stale nabrzmiewa. Według danych WHO zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszc...

Jakość powietrza w większości miast na świecie nie spełnia wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie bezpiecznych poziomów. Ponadto problem zanieczyszczania powietrza stale nabrzmiewa. Według danych WHO zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie. Opublikowane w tym tygodniu przez WHO informacje wskazują, że jedynie 12% z 1.600 miast ujętych w bazie danych jakości powietrza w miastach spełnia stosowne wytyczne. Około połowa populacji miejskiej objęta monitoringiem jest narażona na zanieczyszczenie powietrza, które przekracza co najmniej 2,5 raza poziomy rekomendowane przez WHO. Co więcej w raporcie WHO, który ukazał się w tym roku, czytamy, że wedle szacunków zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz było w 2012 r. powodem zgonu 3,7 mln osób w wieku poniżej 60 roku życia. W nawiązaniu do raportu »Live Science« donosi, że najbardziej dotknięte przez zanieczyszczenie powietrza są społeczeństwa o niskim i średnim poziomie dochodów w Azji Południowo-Wschodniej i regionie Zachodniego Pacyfiku. „W takich miejscach, według danych WHO, zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach odpowiada za 3,3 mln zgonów, a na zewnątrz za 2,6 mln zgonów”. Tymczasem za wielką wodą, w USA, zanieczyszczenie powietrza było szeroko omawiane w tym tygodniu w mediach. »New Scientist« relacjonuje decyzję Sądu Najwyższego, wedle której amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) może regulować zanieczyszczenie powietrza dryfujące ponad granicami stanów, co oznacza, że około 1.000 elektrowni będzie zmuszonych do zredukowania swoich emisji. Decyzja nie spodoba się stanom takim jak Teksas czy Ohio, w których elektrownie węglowe to wciąż intratny biznes. Według »New Scientist«, EPA podjęła w 2011 r. próbę wprowadzenia regulacji, ale przedsiębiorstwa z sektora energetycznego i stany generujące zanieczyszczenia wniosły sprawę do sądu, aby je zablokować. Jeżeli chodzi o walkę z zanieczyszczeniem powietrza na świecie, dr Maria Neira z WHO zdecydowanie podkreśla, że walka nie jest przegrana. „Możemy wygrać walkę z zanieczyszczeniem powietrza i obniżyć liczbę osób cierpiących na choroby układu oddechowego i serca oraz na nowotwory płuc”. „Skuteczne działania polityczne i strategie są dobrze zrozumiane, ale należy je wdrożyć na wystarczającą skalę. Miasta, takie jak na przykład Kopenhaga czy Bogota poprawiły jakość powietrza poprzez działania na rzecz ‘aktywnego transportu’ i nadanie pierwszeństwa specjalnym sieciom miejskiego transportu publicznego, ruchowi pieszemu i rowerowemu”. WHO informuje, że pośród innych działań są te zmierzające do zapewnienia energooszczędności domów, zwartego rozwoju miast z dobrze rozplanowanymi trasami transportu publicznego, w których ulice są zaprojektowane w sposób atrakcyjny i bezpieczny dla pieszych i rowerzystów, i gdzie gospodarka odpadami jest dobrze zorganizowana. Na zanieczyszczenie powietrza składa się wiele komponentów, zarówno gazowych, jak i stałych. Jednak z wysoką liczbą zgonów z powodu chorób serca i udarów oraz schorzeń układu oddechowego i nowotworów w szczególności wiąże się wysokie stężenie drobnego pyłu. Pomiary drobnego pyłu średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej (PM2,5) uznaje się za najlepszy wskaźnik poziomu zagrożeń dla zdrowia ze strony zanieczyszczenia powietrza.Więcej informacji: Światowa Organizacja Zdrowia http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/

Powiązane artykuły