Skip to main content
European Commission logo print header

Built to Specifications: Self-Inspection, 3D Modelling, Management and Quality-Check Tools for the 21st Century Construction Worksite

Article Category

Article available in the following languages:

Drony, smartfony i rozwiązania oparte na chmurze wspierają proces podejmowania inteligentnych decyzji budowlanych

Sektor budownictwa znajduje się w wyjątkowej sytuacji, która pozwala mu na rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i efektywnością energetyczną. Zaawansowane i innowacyjne rozwiązania techniczne pozwalające na prowadzenie szybkich i dokładnych kontroli na placach budowy pozwolą na usprawnienie tego procesu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Sektor budowlany odpowiada za wytwarzanie 9 % produktu krajowego brutto (PKB) Unii Europejskiej i zapewnia zatrudnienie 18 milionom pracowników, co stanowi 31 % ogólnego zatrudnienia w przemyśle. Pomimo swojego kluczowego znaczenia, branża ta pozostaje w tyle jeśli chodzi o opracowywanie nowych technologii pozwalających na zwiększanie wydajności. Celem finansowanego przez Unię Europejską projektu Built2Spec była poprawa tego stanu rzeczy. Na placu budowy i w chmurze Jak wyjaśnia koordynator projektu Germain Adell: „Projekt Built2Spec łączy przełomowe osiągnięcia technologiczne w zakresie zapewniania jakości oraz prowadzenia kontroli, aby umożliwić osiąganie celów Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej, zapewnić przestrzeganie nowych norm budowlanych, a także wspomóc realizację założeń politycznych”. Opracowane przez badaczy kompleksowe rozwiązanie obejmuje scentralizowane usługi przechowywania danych oraz wymiany informacji w czasie rzeczywistym z opartą na chmurze wirtualną platformą zarządzania budową (VCMP), a także szereg zaawansowanych technologicznie narzędzi budowlanych i kontrolnych. Rozwiązanie do szybkiego modelowania informacji o budynkach (BIM) wykorzystuje skanowanie 3D za pomocą różnych urządzeń, w tym dronów, kamer oraz urządzenia Microsoft HoloLens. Szybkie i przede wszystkim dokładne obliczenia oraz oceny dotyczące efektywności energetycznej, a także informacje dotyczące kontroli jakości mogą być przekazywane do biura za pośrednictwem platformy VCMP w celu usprawnienia procesu wyceny. Zestaw oferowanych narzędzi zawiera przenośne urządzenia do badań akustycznych, testów szczelności oraz termicznych, a także zintegrowane urządzenie pozwalające na badanie zanieczyszczeń najbardziej szkodliwymi gazami. Inteligentne materiały budowlane z wbudowanymi czujnikami lub identyfikatorami RFID pozwalają na monitorowanie fizycznych i termicznych właściwości konstrukcji w czasie rzeczywistym. Nowe możliwości w zakresie szybkich kontroli na placu budowy oraz zapewnienia jakości Koordynator projektu wyjaśnił, jak może wyglądać typowa kontrola przy użyciu technologii opracowanych w ramach projektu Built2Spec. Po dotarciu na plac budowy ze smartfonem lub tabletem, inżynier może zsynchronizować urządzenie z platformą VCMP Built2Spec. Dane przekazane przez drona przeprowadzającego ocenę osiągów termicznych mogą wskazać problem z oknem na trzecim piętrze, dzięki czemu inżynier będzie mógł udać się tam w celu sprawdzenia. Czytnik RFID w smartfonie pozwoli na identyfikację wykorzystanego systemu, a model BIM umożliwi sprawdzenie zgodności specyfikacji projektowych z faktycznie zainstalowanym modelem okna. Tablet umożliwi zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi montażu oraz specyfikacjami podanymi przez producenta, a także procedurą montażu oraz kontroli okna. Inżynier będzie mógł również sprawdzić, kiedy zostało zamontowane okno, kto to zrobił, a także jakie były wyniki testów kontrolnych. Po stwierdzeniu, że problem jest spowodowany niedokończoną pracą, inżynier będzie mógł skontaktować się z podwykonawcą w celu ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy, przygotować dokumentację kontroli obejmującą zdjęcie nieprawidłowo zamontowanego okna, elektronicznie podpisać dokumentację, a następnie przesłać ją do kierownika projektu i działu zapewnienia jakości. Europejskie MŚP wchodzą do gry Przełomowe osiągnięcia i rozwiązania opracowywane w ramach projektu Built2Spec poprawiają pozycję partnerów na konkurencyjnym rynku budowlanym. Najlepszym przykładem jest Ecofix, irlandzka firma z sektora MŚP działająca w branży budowlanej. Jak twierdzi Adell: „Firma przeszła transformację i stała się czołowym wykonawcą specjalistycznym zajmującym się energooszczędnym budownictwem zapewniającym doskonałe osiągi w Irlandii”. W następstwie zbudowania 59 prototypowych budynków demonstrujących technologie opracowane w ramach projektu Built2Spec, firma podpisała umowy na budowę 4 500 mieszkań w ciągu najbliższych 5-7 lat. W praktyce może to przełożyć się na przeszło dziesięciokrotny wzrost dochodów przedsiębiorstwa. Jak twierdzi Adell: „Otwarcie nowych rynków dla partnerów projektu i transfer technologii do sektora budowlanego to jedyny sposób na zapewnienie realnego oddziaływania projektu. To wszystko dzieje się już teraz”. Opracowany w ramach projektu Built2Spec zestaw narzędzi kontrolnych połączonych z platformą opartą na chmurze rewolucjonizuje sposób prowadzenia działalności w przemyśle budowlanym.

Słowa kluczowe

Built2Spec, budownictwo, kontrola, termiczna, zapewnianie jakości, wirtualna platforma zarządzania budową (VCMP), budynek, chmura, dane, RFID, efektywność energetyczna, model, modelowanie informacji o budynku (BIM), zestaw narzędzi, dron

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania