European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Energy efficient and environmentally friendly multi-fuel power system with CHP capability, for stand-alone applications.

Article Category

Article available in the following languages:

Oddalone obszary uzyskują dostęp do niskoemisyjnych i wysoce efektywnych pozasieciowych systemów kogeneracji

Globalne zmiany klimatyczne są w dużej mierze spowodowane przez wzrost emisji gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych. Nowatorski system mikrokogeneracji ciepła i energii elektrycznej (mikro-CHP) pozwalający na decentralizację wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła na mniejszą skalę stanowi wydajną i przyjazną dla środowiska alternatywę wobec standardowych rozwiązań.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Systemy mikrokogeneracji charakteryzują się wyższą sprawnością, w związku z czym mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko niż konwencjonalne źródła energii. Finansowany przez Unię Europejską projekt PROMETHEUS-5 został zorganizowany w celu optymalizacji opracowanego przez zespół innowacyjnego systemu mikrokogeneracji H2PS-5 opartego na technologii ogniw paliwowych oraz wodorowych, a także stworzenia podwalin pod produkcje przemysłową i komercjalizację rozwiązania.

Wszechstronna technologia niskoemisyjnej i wysoce wydajnej kogeneracji

Jak wyjaśnia koordynator projektu dr Aris Basagiannis, rozwiązanie opracowane przez firmę Helbio opiera się na opatentowanej technologii reaktora i katalizatora. System H2PS-5 zapewnia sprawność wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 35 % oraz całkowitą sprawność elektryczną i cieplną przekraczającą 85 %. Rozwiązanie emituje 170 razy mniej tlenków azotu (NOx) oraz węglowodorów, a także 27 razy mniej dwutlenku węgla (CO2) w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami. Ponadto system nie emituje żadnych siarczanów (SOx). Rozwiązanie zużywa też mniej niż połowę paliwa w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami i wymaga dużo mniejszej ilości prac konserwacyjnych. System H2PS-5 może zostać wykorzystany wyłącznie w celu wytwarzania energii elektrycznej lub na potrzeby kogeneracji. Urządzenie wytwarza do 5 kW energii elektrycznej, natomiast w trybie kogeneracji pozwala także na uzyskanie nawet do 7 kW energii cieplnej w postaci gorącej wody. System może wykorzystywać różnorodne paliwa – gaz ziemny, propan/LPG lub biogaz. Energia chemiczna zawarta w paliwie jest przekształcana w energię elektryczną przy pomocy ogniwa paliwowego z membraną do wymiany protonów (PEM-FC), które stanowi ciche, niskoemisyjne rozwiązanie pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką niezawodnością ze względu na niewielką liczbę ruchomych elementów. System H2PS-5 może zostać połączony z baterią akumulatorów w przypadkach, w których zasilany obiekt nie jest podłączony do sieci elektrycznej, a także do certyfikowanej przetwornicy prądu stałego na prąd zmienny, pozwalającej na przyłączenie obiektu do sieci oraz synchronizację.

Międzynarodowe projekty pilotażowe na dużą skalę torują drogę do zastosowania w przemyśle

Projekt PROMETHEUS-5 zapewnił zespołowi wsparcie potrzebne do przeniesienia innowacyjnej technologii opracowanej przez firmę Helbio na kolejny poziom. „Od czasu założenia Helbio – niewielkiego przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowego – w 2003 roku, firmie udało się przetrwać kryzys gospodarczy w Grecji oraz sprostać wszystkim wyzwaniom stojącym przed małym przedsiębiorstwem, starającym się zdobyć renomę na rynku. Naprawdę cieszy nas możliwość przeniesienia się do nowych zakładów w celu zwiększenia skali produkcji oraz komercjalizacji opracowanego przez nas produktu”, mówi dr Basagiannis. Testy systemu H2PS-5 zostaną wkrótce przeprowadzone przez czołowych dostawców usług telekomunikacyjnych w Grecji oraz w Indiach, a także przez operatora sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenie Aten i okolic. Firma Helbio planuje pełną komercjalizację rozwiązania H2PS-5, a osiągnięcie pierwszych zysków jest prognozowane na 2021 rok. Wśród pierwszych klientów, do których kierowane jest nowe rozwiązanie, znajdą się operatorzy telekomunikacyjni wymagający zasilania infrastruktury pozasieciowej, a także operatorzy gazociągów i odbiorcy indywidualni. Następnie rozwiązanie trafi do domów przyłączonych do sieci elektrycznych oraz innych budynków. Inne potencjalne zastosowania rozwiązania obejmują zasilanie pomocnicze w sektorze transportu samochodowego, na łodziach oraz jachtach, kogenerację wykorzystującą biogaz wytwarzany przez rolników, branżę spożywczą oraz składowiska odpadów, a także ładowarki akumulatorów. „Dzięki projektowi PROMETHEUS-5 zawarliśmy strategiczne partnerstwa i podpisaliśmy umowy dystrybucyjne, które pozwolą nam udowodnić naszym partnerom, klientom oraz dostawcom, że system H2PS-5 to niezawodny i bezpieczny produkt, który działa zgodnie ze specyfikacjami. W międzyczasie finalizujemy nasze plany zwiększenia możliwości produkcyjnych, aby być w stanie zaspokoić przewidywane zapotrzebowanie na nasz produkt”, podsumowuje dr Basagiannis. Jeśli szukasz wydajnego i przyjaznego dla środowiska sposobu wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania swojej chatki w górach lub domku na dzikiej plaży, warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniu H2PS-5.

Słowa kluczowe

PROMETHEUS-5, Helbio, paliwo, gaz, energia, ciepło, mikrokogeneracja (mikro-CHP), emisje, elektryczność, pozasieciowe, ogniwo paliwowe, klimat, gaz cieplarniany

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania