Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Magazyn Research*eu

Article available in the following languages:

Zagrożone oceany – ochrona środowiska morskiego

Od zmiany klimatu i zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi po przełowienie i niszczenie raf koralowych – działalność człowieka zagraża naszym oceanom, czego skutkiem może być nieodwracalna katastrofa ekologiczna. Przyszłość ludzkiej cywilizacji zależy od zdrowych oceanów, zwłaszcza że pokrywają one 71 % powierzchni naszej planety. Należy zatem zacząć działać już teraz, żeby zachować ich bogatą różnorodność biologiczną dla przyszłych pokoleń.

„Bez wody nie ma życia. Bez niebieskiego nie ma zielonego” – Sylvia Earle, oceanograf

Na szczęście coraz więcej ludzi zaczyna aktywnie działać w ruchu ekologicznym i jednoczyć się wokół wspólnego celu, jakim jest sprostanie tym narastającym wyzwaniom. Trzeba jednak pamiętać, że ochrona oceanów to herkulesowa praca, którą uda nam się wykonać tylko wtedy, gdy wszyscy się w nią zaangażujemy. Większa wiedza i świadomość na temat wpływu działalności człowieka na oceany będą miały kluczowe znaczenie dla rozwiązania tego problemu, żeby ludzie nadal mogli korzystać z oceanów – tak jak robią to od tysięcy lat. Oceany są podstawowym kanałem międzynarodowego transportu i komunikacji. Zapewniają żywność miliardom, zaś pracę – milionom osób na całym świecie. Do tego odgrywają kluczową rolę w przestawieniu się na bardziej ekologiczną i zrównoważoną energię. Oceany są też niezwykle ważnym czynnikiem regulującym nasz klimat; wraz z lasami deszczowymi (również zagrożonymi) zapewniają tlen, którego potrzebujemy do życia. Unia Europejska, jako podmiot międzynarodowy, podjęła wyzwanie związane z ochroną naszych oceanów, a jej priorytety polityczne uwzględniają nie tylko podstawowe znaczenie mórz i oceanów, ale także samą złożoność problemów, którymi należy się zająć. Nie ulega wątpliwości, że dobra polityka musi opierać się na wiarygodnych dowodach i innowacyjnych badaniach. Dlatego też w tym miesiącu nasze wydanie specjalne poświęcone jest siedmiu projektom finansowanym w ramach programu „Horyzont 2020”, których celem jest prowadzenie pionierskich badań naukowych na rzecz ochrony środowiska morskiego. Od kompleksowych badań nad negatywnym wpływem zmiany klimatu na Atlantyk po przygotowanie sektora rybołówstwa na przyszły niebieski wzrost oraz znalezienie sposobu na wykorzystywanie bezzałogowych dronów w gospodarce morskiej – naukowcy eksplorują różne dziedziny, szukając innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą chronić oceany i zapewnić zrównoważone korzystanie z ich zasobów. W dniach 23–24 października 2019 roku w Norwegii organizowana będzie coroczna prestiżowa konferencja „Our Ocean” (Nasz ocean). Setki decydentów, naukowców oraz przedstawicieli społeczeństwa i biznesu (a także wielu innych interesariuszy) omówi swoje doświadczenia i poszuka rozwiązań, które – miejmy nadzieję – skutkować będą konkretnymi działaniami mającymi na celu ochronę naszych oceanów. Dlatego, że są one jedynymi, jakie mamy. Z chęcią poznamy opinie naszych czytelników. Pytania i sugestie można przesyłać na adres: editorial@cordis.europa.eu

Poznaj temat specjalny

Ponadto w tym numerze