CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Co nowego w projekcie DIVERSIFY: różnorodne pomysły dla sektora akwakultury

Dzięki realizacji zakończonego w zeszłym roku projektu DIVERSIFY przedsiębiorstwa z sektora akwakultury otrzymały ważne wytyczne pozwalające im zwiększyć swoją konkurencyjność i zdywersyfikować produkcję. Czym konsorcjum zajmowało się od tamtej pory? Czy rezultaty projektu przyczyniły się do wprowadzenia na rynek nowych gatunków ryb? Sprawdziliśmy.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Projekt DIVERSIFY (Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate fish species for the expansion of the European aquaculture industry) to jak dotąd największy unijny projekt badawczy w dziedzinie akwakultury. Jego łączny budżet wyniósł ponad 11 mln EUR, a w jego realizację zaangażowanych było 40 partnerów. Zatem trudno się dziwić, że rezultaty projektu nadal wpływają na sektor akwakultury prawie rok po jego zakończeniu. „W Grecji co najmniej pięć gospodarstw hoduje w sadzach seriolę olbrzymią dzięki jajeczkom lub młodym rybom dostarczonym przez partnerów projektu DIVERSIFY”, wyjaśnia dr Constantinos Mylonas, koordynator projektu. „Niektóre z nich sprzedają ją nawet na rynkach rybnych po dobrej cenie: ponad 12 EUR za kilogram”. Seriola olbrzymia to jeden z sześciu gatunków ryb, które zespół projektu DIVERSIFY uznał za idealnych kandydatów do zbadania ich potencjału rynkowego. Dla wszystkich z nich konsorcjum projektu opracowało innowacyjne metody produkcji. Na przykład hodowcy cefala z Grecji wykazali zainteresowanie produkcją i testami rynkowymi filetu z cefala w oliwie z oliwek – produktu opracowanego w ramach prac nad projektem DIVERSIFY. Ten nowy produkt ma duży potencjał zrewolucjonizowania sektora, w którym do tej pory brakowało rozwiązań umożliwiających przetwarzanie mięsa ryb tego gatunku. Zespół projektu DIVERSIFY rozpowszechnił rezultaty prac wśród europejskich hodowców ryb, zatem w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych produktów.

Dalsze badania

Partnerzy projektu DIVERSIFY nie próżnowali też, jeśli chodzi o dalsze badania. Część z nich będzie nadal zajmować się opracowywaniem nowych produktów z serioli olbrzymiej i kulbaka pospolitego dzięki uzyskanym środkom z programu „Horyzont 2020” na realizację nowego projektu. Z kolei inni naukowcy będą kontynuować badania we własnym zakresie. Do krajowych agencji finansujących trafiło też kilka wniosków o finansowanie. „Na przykład Grecki Ośrodek Badań Morskich (HCMR) otrzymał fundusze na realizację czterech nowych projektów, skupiających się na rozmnażaniu i hodowli postaci larwalnej serioli olbrzymiej, genetycznym wkładzie w tempo wzrostu i identyfikacji wpływających na nie genów, stworzeniu bardziej wydajnych mokrych pasz skuteczniej wspomagających wzrost, a także opracowaniu metod selekcji genetycznej kulbaka pospolitego”, tłumaczy dr Mylonas. HCMR nawiązało także współpracę z Uniwersytetem w Bodø oraz portugalskim Ośrodkiem Technologii Morskich (CCMAR), żeby zastosować metody opracowane w ramach projektu DIVERSIFY do rozwiązania problemów reprodukcyjnych w hodowli soli senegalki, zębacza pstrego i taszy. „Realizacja tych działań nie byłaby możliwa bez wsparcia UE, ponieważ żaden kraj nie byłby w stanie sam zorganizować i sfinansować tak ambitnego projektu”, podsumowuje dr Mylonas.